?!XВопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.
X
Вопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.

Sociāli tiesiska rakstura izziņu, izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana no Dobeles novada Izglītības pārvaldes arhīva fondos esošajām lietām

Возможность запросить услугу
Personally property

Izglītības pārvalde, Brīvības 15, 417. kab., Dobele, Dobeles novads, LV-3701

By post

Izglītības pārvalde, Brīvības 15, 417. kab., Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Electronically
pa e-pastu: izglitiba@dobele.lv,
pa e-adresi: https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009147276
Application form is available
Authority

Izglītības pārvalde, Brīvības 15, 417. kab., Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Necessary documents
1. Oriģināls
1. Tiks pieprasīts atkarībā no konkrētās situācijas
What to do in order to receive services
1.

Jāiesniedz iesniegums Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā, iesniegumu var iesniegt arī elektroniski, dokumenta noformēšanai jāatbilst MK noteikumu Nr.473 prasībām

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

Saskaņā ar Iesniegumu likumu, no 15-30 darba dienām

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Телефон
63722237
Э-почта