?!XВопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.
X
Вопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.

Sociālā palīdzība. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana

Возможность запросить услугу
Personally property

Dobeles novada Sociālajā dienestā, E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Including parishes

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes, Dobeles pagastos sociālo darbinieku pieņemšanas laikos

By post

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Electronically
Application form is available
Authority

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Municipalities Online
Necessary documents
1. Uzrāda oriģinālu
1. Personu apliecinošu dokumentu
2. Oriģināls
1. Darba devēja izziņa par ienākumiem no algota darba par pēdējiem 3 kalendārajiem mēnešiem
2. Mācību iestādes izziņa personām, kas sasniegušas 15 gadu vecumu un mācās, kā arī stipendijas apmēru (ja tāda ir)
3. Klienta kredītiestāžu kontu izdruka par naudas līdzekļu uzkrājumiem par pēdējiem pilniem 3 kalendāriem mēnešiem
What to do in order to receive services
1.

Persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu un tam pievienotos dokumentus.

2.

Ja iesniegumu iesniedz elektroniski, tad elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

3.

Pēc lēmuma saņemšanas persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības sociālajā dienestā trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa izziņas saņemšanai.

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

Mēneša laikā

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Телефон
637 00145, 637 81195, 637 00179
Э-почта