?!XВопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.
X
Вопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.

Sociālā palīdzība. Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršana

Возможность запросить услугу
Personally property

Dobeles novada Sociālajā dienestā, E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Including parishes

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes, Dobeles pagastos sociālo darbinieku pieņemšanas laikos

By post

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Electronically
Application form is available
Authority

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Municipalities Online
Necessary documents
1. Uzrāda oriģinālu
1. Personu apliecinošu dokumentu
2. Dokumentu, kas apliecina īpašuma lietošanas tiesības uz nekustamo īpašumu (dzīvokļa pabalstam)
3. Izdevumu par dzīvojamās telpas lietošanu apliecinošus dokumentus (dzīvokļa pabalstam) par iepriekšējiem 3 mēnešiem
4. Izdevumu apliecinošu dokumentu kopijas (veselības pabalstam)
5. Recepšu par medikamentu un briļļu nepieciešamību kopijas (veselības pabalstam)
What to do in order to receive services
1.

Persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības sociālajā dienestā

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

10 (desmit) darbdienu laikā

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Телефон
637 00145, 637 00179, 637 81195
Э-почта