?!XВопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.
X
Вопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.

Reklāmas vai izkārtnes saskaņojums

Возможность запросить услугу
Personally property

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 306. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles nov.

Including parishes

Nav pieejams

By post

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701

Electronically
Application form is available
Authority

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 306. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles nov.

Necessary documents
1. Oriģināls
1. Iesniegums reklāmaiMicrosoft Office document icon Iesniegums reklāmai
2. Reklāmas vai izkārtnes vizualizācija uz ēkas fasādes. Jābūt norādītiem reklāmas gabarītizmēri. 2.eks.
3. Saskaņojums ar ēkas īpašnieku (blakus vizualizācijas risinājumam), ja reklāma tiek izvietota uz cita īpašumā esošas ēkas fasādes. Klāt jāpievieno ēkas vai telpu grupas nomas līguma kopijas. 2.eks.
What to do in order to receive services
1.

Iesniegt iesniegumu ar nepieciešamajiem dokumentiem.

2.

Būvvalde izvērtē un sniedz atļauju vai sniedz motivētu atteikumu.

The service charge
EUR
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevām
Replies/receipt of the service period

10 dienas

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Телефон
63707267, 63700103, 63707268
Э-почта