?!XВопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.
X
Вопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.

Maksājumu iekasēšana par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem

Возможность запросить услугу
Personally property

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Including parishes

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagastos

Electronically
Izmantojot kredītiestāžu pakalpojumus
Necessary documents
1. Uzrāda oriģinālu
1. Maksājuma dokuments (kvīts, rēķins, izziņa)
What to do in order to receive services
1.

Samaksāt maksājumu novada pašvaldības kasē Brīvības ielā 15, Dobelē vai pagastu pārvaldēs

2.

Izmantot bankas pakalpojumus:
AS SEB banka konta Nr. LV94 UNLA 0050 0142 6718 0
AS Swedbanka konta Nr. LV28 HABA 0001 4020 5042 7
AS Swedbanka nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai konta Nr. LV90 HABA 0551 0276 4659 8
AS Swedbanka komunālo pakalpojumu nomaksai konta Nr. LV16 HABA 0551 0276 4657 2
AS Citadele banka konta Nr. LV51 PARX 0012 4775 9000 1

 

3.

Samaksāt maksājumu MAXIMA LATVIJA SIA veikalu kasēs

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

Saskaņā ar maksājuma dokumentu

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Телефон
63707269
Э-почта