?!XВопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.
X
Вопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.

Koku ciršanas atļauja

Возможность запросить услугу
Personally property

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Including parishes

Nav pieejams

By post

Būvvalde, Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV – 3701

Electronically
Application form is available
Authority

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. ieniegums kokiemФайл ieniegums kokiem
2. Kopija
1. Zemes robežu plāna kopija, kurā atzīmēta koka atrašanās vieta
What to do in order to receive services
1.

Iesniegt iesniegumu ar nepieciešamajiem dokumentiem

2.

Būvvalde apseko, izvērtē un sniedz atļauju vai motivētu atteikumu

The service charge
EUR
7.00
Replies/receipt of the service period

10 dienas

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Телефон
63700103, 63702031