?!XВопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.
X
Вопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.

Izziņa par būves neesamību

Возможность запросить услугу
Personally property

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Including parishes

Nav pieejams

By post

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701

Application form is available
Authority

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. iesniegums izziņāmФайл iesniegums izziņām
2. zemesgrāmatas apliecība
3. inventarizācijas lieta
4. būvatļauja objekta nojaukšanai (ja ēka vēl nav nojaukta) vai paskaidrojuma raksts objekta nojaukšanai
What to do in order to receive services
1.

Iesniegt iesniegumu ar nepieciešamajiem dokumentiem

The service charge
EUR
7.00 Atbilstoši saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevām (atkarīgs no ēku grupas un klasifikācijas pazīmes)
Replies/receipt of the service period

5 darba dienas

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Телефон
63700102, 63700184