?!XВопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.
X
Вопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

Возможность запросить услугу
Personally property

Izglītības pārvalde, Brīvības iela 15, 413. kab., Dobele, Dobeles novads, LV-3701

By post

Izglītības pārvalde, Brīvības iela 15, 413. kab., Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Electronically
pa e-pastu: izglitiba@dobele.lv,
pa e-adresi: https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009147276
Application form is available
Authority

Izglītības pārvaldē, Brīvības iela 15, 413. kab., Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. PieteikumsФайл Pieteikums
2. Izglītības programmaФайл Izglītības programma
What to do in order to receive services
1.

Licences saņemšanai fiziska vai juridiska persona dokumentus iesniedz Dobeles novada Izglītības pārvaldē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, vai nosūta uz iestādes oficiālo elektronisko adresi (e-adresi), vai pa pastu, vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: izglitiba@dobele.lv..

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

15 dienas

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Телефон
63722237
Э-почта