?!XВопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.
X
Вопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.

Informācijas materiālu apkopošana, gatavošana, izplatīšana un publicēšana tūrisma portālā par pakalpojumu sniedzējiem tūrisma jomā

Возможность запросить услугу
Personally property

Dobeles novada Tūrisma informācijas centrs, Baznīcas iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV3701

By post

Dobeles novada Tūrisma informācijas centrs, Baznīcas iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV3701

Electronically
What to do in order to receive services
1.

Lūdzu sazināties ar Tūrisma informācijas centra darbiniekiem, rakstot e-pasta vēstuli, vai personīgi, vai pa tālruni.

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

Atbilde uz e-pasta vēstuli vienas darba dienas laikā, vai sarunas laikā, zvanot pa tālruni

Inquiries, information, advice
Телефон
26136682, 63723074
Э-почта