?!XВопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.
X
Вопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.

Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām

Возможность запросить услугу
Personally property

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701

Including parishes

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes pagastos bāriņtiesas locekļu pieņemšanas laikos.

By post

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701

Electronically
Application form is available
Authority

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. IesniegumsMicrosoft Office document icon Iesniegums
2. Uzrāda oriģinālu
1. Personu apliecinošu dokumentu
What to do in order to receive services
1.

Jāiesniedz iesniegums, izmantojot vienu no pakalpojuma pieprasīšanas veidiem: klātienē, elektroniski vai pa pastu.

2.

Ja dokumentu iesniedz elektroniski, to sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

Viena mēneša laikā

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Телефон
63707266, 29158140
Э-почта