?!XВопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.
X
Вопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.

Aprūpe mājās

Возможность запросить услугу
Personally property

Dobeles novada Sociālajā dienestā, E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Including parishes

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes, Dobeles pagastos sociālo darbinieku pieņemšanas laikos

By post

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Electronically
Application form is available
Authority

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Municipalities Online
Necessary documents
1. Uzrāda oriģinālu
1. Personu apliecinošu dokumentu
2. Apliecināta kopija
1. Invaliditāti apliecinošs dokuments (ja tāds ir)
3. Oriģināls
2. Ģimenes ārsta izziņa
3. Psihiatra izziņa - par veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesību saņemt pakalpojumu, ja personai ir garīga rakstura traucējumi
4. Klienta vai viņa apgādnieku materiālo ienākumu izvērtēšanu apliecinošs dokuments
What to do in order to receive services
1.

Persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu un tam pievienotos dokumentus.

2.

Ja iesniegumu iesniedz elektroniski, tad elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

3.

Personai vai viņas  likumiskajam pārstāvim jābūt pieejamam apsekojamā dienā norunātajā laikā dzīvesvietā, lai sociālā darba speciālists varētu veikt personas vajadzību pēc sociālā pakalpojuma novērtēšanu. 

4.

Pēc lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu vēršas pie pakalpojuma sniedzēja līguma noslēgšanai.

The service charge
EUR
1 stunda - 2.00
EUR
1 stunda - 4.00 (cita pašvaldība)
Replies/receipt of the service period

10 (desmit) darbdienu laikā

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Телефон
637 81198, 63700179, 637 81195
Э-почта