?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Teritorijas plānojums

2017.gads

2013.gads

Dobeles novada teritorijas plānojums 2013. - 2025. gadam
Pamatdokuments
Paskaidrojuma raksts (13.36 MB)
Vides pārskats (7.93 MB)