?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Vakances

DOBELES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Reģ.Nr. .40900038646

AICINA DARBĀ

(steidzami)

Ģimenes atbalsta centrā "Lejasstrazdi":

  • sociālo audzinātāju2 vakances uz noteiktu laiku, laika alga ar stundas tarifa likmi 4,876 eiro (bruto);

nepieciešama augstākā, I līmeņa sociālā aprūpētāja vai pedagoģiskā izglītība (vai studē);

  • aprūpētāju – 1 vakance uz noteiktu laiku, laika alga ar stundas tarifa likmi 3,092 eiro (bruto).

Atelpas brīža pakalpojumā:

  • aprūpētāju – 1 vakance uz noteiktu laiku, laika alga ar stundas tarifa likmi 3,092 eiro (bruto).

Galvenie amata pienākumi:

nodrošināt personu aprūpi, uzraudzību, sociālo prasmju un iemaņu attīstību, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, pastaigas svaigā gaisā, palīdzību pašaprūpē un personīgās higiēnas nodrošināšanai atbilstoši nepieciešamībai.

Dokumentus:

  • profesionālās darbības aprakstu (CV),
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

lūdzam sūtīt pa pastu vai iesniegt Dobeles novada Sociālajā dienestā E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, LV-3701 vai uz e-pastu: soc.dienests@dobele.lv.

Kontakttālrunis 29471928


 

 

Dobeles novada pašvaldība NMK 90009115092

izsludina konkursu uz

Dobeles novada bāriņtiesas locekļa

(divas vakances) amatu

Darba vietas adrese : viena vakance - Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads

viena vakance – Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads (uz noteiktu laiku)

                                                             

Prasības pretendentiem:

Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
ir sasniedzis 30 gadu vecumu;
kurš ieguvis vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu  un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai citu Latvijas izglītības kvalifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
nevainojama reputācija;
nav attiecināms neviens no Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktajiem ierobežojumiem;
apgūta Bāriņtiesu likuma 10. panta ceturtajā daļā noteiktā mācību programma (vakancei Tērvetē);
B kategorijas auto vadītāja apliecība;
pieredze bērnu tiesību aizsardzības jomā;
kurš apguvis bāriņtiesas locekļa mācību programmas saturu (vakancei Tērvetē);
priekšrocība tiem pretendentiem, kuri apguvuši Bāriņtiesu likuma 10. panta ceturtajā daļā noteikto mācību programmu (vakancei Dobelē).
kompetences: izpratne un zināšanas par amata pienākumu izpildi reglamentējošo normatīvo aktu prasībām; redzējums par amata pienākumu izpildi un ar to saistītu problēmu risinājumu; spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos un augsta stresa noturība; labas komunikācijas un saskarsmes spējas.

 Iesniedzamie dokumenti :

pieteikuma vēstule (norādot vēlamo darba vietas adresi);
dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae) Europass formātā;
izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
citi dokumenti, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi;
apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktie ierobežojumi (šeit).

mēs piedāvājam:

stabilu atalgojumu no  1070 EUR pirms nodokļu nomaksas;
sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē,
drošu un sakārtotu darba vidi.

Iesniedzamos dokumentus var iesniegt līdz 2022. gada 22. jūlijam plkst. 17:00 nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi barintiesa@dobele.lv  vai iesniedzot personīgi darba dienās no plkst. 8:00 – 16:30 Dobeles novada bāriņtiesā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā (slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums konkursam uz Dobeles novada bāriņtiesas locekļa amatu”).

Ar Atklāta konkursa nolikumu uz vakanto Dobeles novada bāriņtiesas locekļa (divas vakances)  amatu varat iepazīties šeit.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

DOBELES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Reģ.Nr. .40900038646

AICINA DARBĀ

 

sociālo darbinieku – pilna slodze, darba alga 1000 eiro mēnesī (bruto).

Papildu informācija pa tālruni 25495415.

 

Atbalsta centrā ģimenēm:

medicīnas māsu - 0,5 slodze, darba alga 495 eiro mēnesī (bruto);
fizioterapeitu – 0,5 slodze, darba alga 450 eiro mēnesī (bruto).

Papildu informācija pa tālruni 27842103.

 

Struktūrvienībā Grupu dzīvokļi:

sociālo aprūpētāju – pilna slodze, atalgojums ar stundas tarifa likmi 4,192 eiro (bruto).

Papildu informācija pa tālruni 25495426.

 

Motivētu pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam iesniegt Dobeles novada Sociālajā dienestā E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, sūtīt pa pastu vai e-pastu: soc.dienests@dobele.lv.

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Dobeles novada Izglītības pārvaldes izsludinātās vakances skatīt šeit