?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Vakances

 • Dobeles novada pašvaldība (reģistrācijas Nr.90009115092, juridiskā adrese: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701) izsludina pretendentu pieteikšanos uz amata vakanci vides dizainers/-e.

Darba līgums: uz nenoteiktu laiku

Atalgojums: 1190 EUR (bruto)

Galvenie darba pienākumi:

 • izstrādāt konceptu vides dizaina un vides mākslinieciskās kvalitātes veicināšanai pašvaldības teritorijā un koordinēt tā īstenošanu;
 • piedalīties labiekārtojuma elementu un stādījumu konceptuālo risinājumu veidošanā;
 • izstrādāt pilsētvides vadlīnijas vides dizaina, labiekārtojuma elementu dizaina, grafiskā dizaina un mākslas jomās;
 • izskatīt un vērtēt sabiedriski nozīmīgu būvju fasāžu dizaina risinājumus, labiekārtojuma elementu un mazo arhitektūras formu novietojumu pilsētvidē;
 • konsultēt juridiskās un fiziskās personas par izkārtņu un reklāmu saskaņošanas jautājumiem;
 • izskatīt, vērtēt un sagatavot lēmumus par izkārtņu, reklāmu vai citu vides objektu izvietošanu pašvaldības teritorijā;
 • izskatīt, vērtēt un sagatavot lēmumus par koku ciršanas atļaujām pašvaldības teritorijā;
 • iniciēt publiskās ārtelpas kvalitātes uzlabošanas projektus;
 • koordinēt un plānot noformējumu Valsts un gadskārtu svētkos;
 • pieņemt apmeklētājus, sniegt konsultācijas un norādījumus par minētajām tēmām.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība mākslā vai dizainā (par priekšrocību tiks uzskatītas zināšanas arī arhitektūrā, ainavu arhitektūrā un pilsētvides jomā) vai citā radnieciskā nozarē;
 • pieredze valsts vai pašvaldību iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • spēja patstāvīgi un sistemātiski plānot un organizēt savu darbu;
 • spēja patstāvīgi pilnveidot esošās un apgūt jaunas zināšanas un prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • labas iemaņas darbā ar datoru. Darbs ar AutoCad, Sketchup un Adobe vai citām grafiskajām programmām tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas sertifikāts.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule;
 • dzīves un darba gaitu apraksts (Europass CV formātā);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata  par nepieciešamām (nozīmīgām).

Dokumentus, norādot “Pieteikums vakancei Vides dizainers/-e” līdz 2022. gada 28. janvārim plkst. 16.00 var iesniegt:

 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu - Dobeles novada pašvaldībai, adrese: Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701;
 • personīgi (slēgtā aploksnē) - Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (APIC), adrese Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads (darba laikā);
 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus e-pasta adresē: personals@dobele.lv.

Pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiek vērtēti.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.