?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Vakances

 • Dobeles novada pašvaldība (reģistrācijas Nr.90009115092 , juridiskā adrese: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701) izsludina atklātu konkursu uz Dobeles novada  izpilddirektora/-es (valsts amatpersona) amata vietu.

Dobeles novada izpilddirektora amata kandidātam tiek izvirzītas šādas izglītības un profesionālās pieredzes prasības:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • profesionālā darba pieredze, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
  • vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā publiskās pārvaldes institūcijas vadītāja  vai vadītāja vietnieka, vai lielas struktūrvienības amatā;
  • vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā.
 • pieredze cilvēkresursu vadīšanā (pakļautībā vismaz 50 cilvēki), budžeta plānošanas un izpildes kontrolē, projektu sagatavošanas un ieviešanas vadīšanā;
 • vēlamas zināšanas par valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldības darbības principiem; ar pašvaldības darbību saistīto tiesību aktu pārzināšana; zināšanas par lietvedības jautājumiem (dokumentu noformēšana un plūsma);
 • labas prezentācijas prasmes, prasme publiski paust savu un pašvaldības viedokli;
 • teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • prasme izmantot teorētiskās zināšanas un koordinēt dažādu institūciju sadarbību;
 • spēja noteikt prioritātes, organizēt, plānot un kontrolēt darbu, deleģēt uzdevumus;
 • nevainojama reputācija;
 • pieredze darbā ar datoru (MS Office programmas) un interneta pārlūkiem;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
 • B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība.

Konkursā var piedalīties pretendents, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un atbilst konkursa pretendentu atlases kritērijiem.

Pieteikumu, norādot "Konkursam uz pašvaldības izpilddirektora amatu", var iesniegt:
1) ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu - Dobeles novada pašvaldībai, adresē: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701;
2) personīgi (slēgtā aploksnē) - Dobeles novada Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (APIC), kas atrodas adresē: Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads (darba laikā);
3) elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus pašvaldības e-adresē vai elektroniskā pasta adresē: dome@dobele.lv;

Pretendentam jāiesniedz šādus dokumentus:
1) motivētu pieteikuma vēstuli;
2) pretendenta attīstības redzējumu par efektīvas izpildvaras izveidi Dobeles novadā. Pretendents noformē atbildes datorrakstā tā, lai to apjoms nepārsniedz 4000 rakstu zīmes (ar atstarpēm). Burtu lielums ir 12, ieteicamais fonts - Times New Roman, rindstarpa - 1,25. Jāievēro atkāpes no lapas malām: 30 mm - no kreisās puses, 20 mm - no labās puses un 20 mm - no augšas un apakšas;
3) dzīves aprakstu (Europass CV);
4) izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam profesionālajam un/vai akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments;
5) atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
6) citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

Pretendentu pieteikšanās termiņš ir 10 kalendārās dienas no publikācijas oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.lv.lv jeb līdz 07.10.2021. (ieskaitot).

Mēnešalgas maksimālais apmērs (euro) - ne vairāk kā 2441.

Konkursa nolikums ir pieejams šeit>

 

 • Dobeles novada pašvaldība NMK 90009115092  izsludina konkursu uz Dobeles novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu

Darba vietas adrese: Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads

Prasības pretendentiem:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • ir sasniedzis 30 gadu vecumu;
 • kurš ieguvis vismaz akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • pieredze vadošajā amatā ne mazāk kā 3 gadi;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • nav attiecināms neviens no Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktajiem ierobežojumiem;
 • apgūta Bāriņtiesu likuma 10. panta ceturtajā daļā noteiktā mācību programma;
 • pieredze bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • priekšrocība tiem pretendentiem, kuri ievēlēti bāriņtiesas sastāvā līdz 2021. gada 30. jūnijam un kuru pilnvaru termiņš nav beidzies līdz jaunās bāriņtiesas izveidošanai saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu;
 • kompetences: izpratne un zināšanas par amata pienākumu izpildi reglamentējošo normatīvo aktu prasībām; redzējums par amata pienākumu izpildi un ar to saistītu problēmu risinājumu; vadības prasmes; komandas vadīšana; spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos un augsta stresa noturība; labas komunikācijas un saskarsmes spējas.

 Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae) Europass formātā;
 • izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citi dokumenti, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi;
 • apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktie ierobežojumi (šeit).

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu - 1382 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 • atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē,
 • drošu un sakārtotu darba vidi.

Dokumentus var iesniegt līdz 2021. gada 11. oktobrim, plkst. 17:00, nosūtot elektroniski (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@dobele.lv vai iesniedzot personīgi darba dienās no plkst. 8:00 – 16:30 Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā (slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums konkursam uz Dobeles novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu”).

Ar Atklāta konkursa nolikumu uz vakanto Dobeles novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu varat iepazīties šeit.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

 

 • Dobeles novada pašvaldība NMK 90009115092 izsludina konkursu uz Dobeles novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu (divas vakances)

Darba vietas adrese: viena vakance - Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads; viena vakance - Raiņa iela 12, Auce, Dobeles novads

Prasības pretendentiem:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • ir sasniedzis 30 gadu vecumu;
 • kurš ieguvis vismaz akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • pieredze vadošajā amatā ne mazāk kā 3 gadi;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • nav attiecināms neviens no Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktajiem ierobežojumiem;
 • apgūta Bāriņtiesu likuma 10. panta ceturtajā daļā noteiktā mācību programma;
 • pieredze bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • priekšrocība tiem pretendentiem, kuri ievēlēti bāriņtiesas sastāvā līdz 2021. gada 30. jūnijam un kuru pilnvaru termiņš nav beidzies līdz jaunās bāriņtiesas izveidošanai saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu.
 • kompetences: izpratne un zināšanas par amata pienākumu izpildi reglamentējošo normatīvo aktu prasībām; redzējums par amata pienākumu izpildi un ar to saistītu problēmu risinājumu; vadības prasmes; komandas vadīšana; spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos un augsta stresa noturība; labas komunikācijas un saskarsmes spējas.

 Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule (norādot vēlamo darba vietas adresi);
 • dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae) Europass formātā;
 • izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citi dokumenti, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi;
 • apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktie ierobežojumi (šeit).

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu - 1200 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 • atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;
 • drošu un sakārtotu darba vidi.

Dokumentus var iesniegt līdz 2021. gada 11. oktobrim, plkst. 17:00, nosūtot elektroniski (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@dobele.lv vai iesniedzot personīgi darba dienās no plkst. 8:00 – 16:30 Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā (slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums konkursam uz Dobeles novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu”).

Ar Atklāta konkursa nolikumu uz vakanto Dobeles novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu varat iepazīties šeit.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

 

 • Dobeles novada pašvaldība NMK 90009115092 izsludina konkursu uz Dobeles novada bāriņtiesas locekļa (divpadsmit vakances) amatu

Darba vietas adrese: sešas vakances - Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads; četras vakances - Raiņa iela 12, Auce, Dobeles novads; divas vakances - Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads.

 Prasības pretendentiem:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • ir sasniedzis 30 gadu vecumu;
 • kurš ieguvis vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai citu Latvijas izglītības kvalifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • nav attiecināms neviens no Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktajiem ierobežojumiem;
 • apgūta Bāriņtiesu likuma 10. panta ceturtajā daļā noteiktā mācību programma;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • pieredze bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • priekšrocība tiem pretendentiem, kuri ievēlēti bāriņtiesas sastāvā līdz 2021. gada 30. jūnijam un kuru pilnvaru termiņš nav beidzies līdz jaunās bāriņtiesas izveidošanai saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu;
 • kompetences: izpratne un zināšanas par amata pienākumu izpildi reglamentējošo normatīvo aktu prasībām; redzējums par amata pienākumu izpildi un ar to saistītu problēmu risinājumu; spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos un augsta stresa noturība; labas komunikācijas un saskarsmes spējas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule (norādot vēlamo darba vietas adresi);
 • dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae) Europass formātā;
 • izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citi dokumenti, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi;
 • apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktie ierobežojumi (šeit).

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu - no  1070 EUR līdz 1100 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 • atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;
 • drošu un sakārtotu darba vidi.

Dokumentus var iesniegt līdz 2021. gada 11. oktobrim, plkst. 17:00, nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@dobele.lv vai iesniedzot personīgi darba dienās no plkst. 8:00 – 16:30 Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā (slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums konkursam uz Dobeles novada bāriņtiesas locekļa amatu”).

Ar Atklāta konkursa nolikumu uz vakanto Dobeles novada bāriņtiesas locekļa (divpadsmit vakances) amatu varat iepazīties šeit.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

 • Auces novada Kultūras centrs aicina darbā bērnu un jauniešu deju kolektīva “SAULĪTE” vadītāju

Darba pienākumi:

 • organizēt deju kolektīva darbību;
 • plānot un nodrošināt deju kolektīva repertuāra apguvi;
 • plānot un organizēt deju kolektīva koncertus u.c. pasākumus, kā arī dalību kopmēģinājumos, skatēs, konkursos, festivālos;
 • veikt izglītojošo darbu deju kolektīva dalībniekiem par deju saturu, Dziesmu un deju svētku tradīcijām, skatuves kultūru;
 • rūpēties par deju kolektīva sastāvu, jaunu dalībnieku uzņemšanu un izaugsmi.
   

Šajā darbā nepieciešams:

 • pieredze darbā ar deju kolektīvu;
 • vēlama nozarei atbilstoša (kultūrā vai deju mākslā) augstākā vai profesionālā izglītība, vai nepieciešams Latvijas Nacionālā kultūras centra sertifikāts par profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītību tautas dejās;
 • teicamas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes, kā arī labas argumentācijas prasmes;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas. Vēlama vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
 • iniciatīva un radoša pieeja darbam;
 • labas iemaņas darbam ar datoru un citu biroja tehniku;
 • B kategorijas auto vadītāja apliecība.
   

Mēs piedāvājam:

Motivējošu darbu ar lielu pievienoto vērtību un izaugsmes potenciālu vienā no apkārtnes labākajiem kultūras centriem;

atalgojumu mēnesī – bruto 600 EUR (0,6 slodze).

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 21.oktobris.

Pieteikuma iesniegšanas formāts: motivācijas vēstule, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, sūtot uz e – pasta adresi rita.barona@kultura.auce.lv .

Tālrunis uzziņām – 26168132.

 • Dobeles novada Izglītības pārvalde izsludina konkursu uz vakanto Annenieku pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” vadītāja amatu

Atalgojums: 1110 Euro (bruto)

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2021. gada 5. novembris (ieskaitot).

Konkursa nolikums publicēts Dobeles novada Izglītības pārvaldes mājas lapā www.dobelesizglitiba.lv. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī Dobeles novada Izglītības pārvaldē, Brīvības ielā 15.

Uzziņas pa tālruni 63707280.