?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Tērvetes pagasts

 

Pagasta pārvalde 

Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
e-pasts: maris.berlands@dobele.lv

Darba laiks:

Pirmdienās    8.00 - 18.30
Otrdienās      8.00 - 16.30
Trešdienās    8.00 - 16.30
Ceturtdienās 8.00 - 16.30
Piektdienās  8.00 - 14.30
Pusdienas pārtraukums 12:00 - 12:30

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

Pieņem apmeklētājus

Pagasta pārvaldes
vadītājs

Māris Berlands

26552303

Pirmdienās  13.00 – 18.30

Ceturtdienās  8.00 – 12.00 un  12.30 – 16.30

Sekretārs, kasieris  Santa Hibšmane 28389997

Kases darba laiks:

Pirmdienās 8.00 – 12.00

Ceturtdienās 8.00 – 12.00 

Komunālās saimniecības vadītājs

Jānis Melderis

29473450  
Komunālās saimniecības grāmatvede Anita Zieda - Misule 63726020  
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Tērvetē Laila Buķevica 28389997 Tērvetes pagasta pārvaldes darba laikā

 

Vispārīga informācija

Platība

92,52 km²

Iedzīvotāju skaits

1808 (uz 01.01.2022.)

Lielākās apdzīvotās vietas

Kroņauces, Tērvetes, Zelmeņu ciemati un apdzīvotās vietas Klūnas un Mežmalieši.

Tērvetes bibliotēka
“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV – 3730
Tālr. 63726029, 29219485
e-pasts: tervetesbiblioteka@inbox.lv
Bibliotekāre Vēsma Upīte

Bites bibliotēka
"Ābeles"–1, Kroņauce, Dobeles novads LV-3730
Tālrunis: 63768432 
Bibliotekāre Gita Čigāne

Annas Brigaderes pamatskola
Annas Brigaderes skola, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV -3730
Tālrunis: 63768519, e-pasts: brigaderes.psk@dobele.lv
Direktors Aldis Tisenkopfs

Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa „Sprīdītis”
metodiķe Aiga Kuģe

Mēness aptieka
"Tišas", Kroņauce, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV – 3730
Tālrunis: 28445001

Tērvetes kultūras nams
"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV – 3730
Tālrunis: 29330689
Vadītāja Monta Bērziņa

Pulciņi:

 • Jauktais koris “Tērvete”, vadītāja Dace Reinika
 • Jauniešu deju kolektīvas “Avots”, vadītāja Santa Zemīte
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Avots”, vadītāja Ligita Urbele
 • Amatierteātris “Trīne”, vadītāja Dzintra Zimaiša
 • Folkloras kopa “Ceļteka”, vadītāja Anda Ābele
 • Sporta deju pulciņš bērniem un jauniešiem, vadītāja Sanda Biteriņa
 • Floristika Tērvetes pagasta pārvaldes telpās, vadītāja Antra Priede

Tērvetes sporta halle
Vadītāja Linda Karloviča
Tālrunis: 2976605

Pulciņi:

 • Vingrošana pieaugušajiem Annas Brigaderes pamatskolas zālē, vadītāja Ina Lukaže
 • Ārstnieciskā vingrošana Tērvetes tautas namā, vadītāja Austra Podniece
 • Sporta spēles jauniešiem Tērvetes sporta hallē, vadītāja Linda Karloviča

Muzeji

 • Annas Brigaderes muzejs “Sprīdīši”

Adrese: “Sprīdīši”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, tālr. 26532691

 • Tērvetes senvēstures muzejs un XII gs. Tērvetes koka pils

Adrese: “Jērumi”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV – 3730
tālr. +371 29896804; e -pasts: lielkenins@inbox.lv

Lielākie uzņēmumi pagastā

 • A/S „Agrofirma “TĒRVETE””,
 • A/S “Tērvetes AL”
 • Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība „Dāmnieki”,
 • SIA „SIGUS B”, 
 • SIA Rehabilitācijas centrs “Tērvete”,
 • Sociālās aprūpes centrs “Tērvete”,
 • Restorāns, viesnīca, alus darītava “Zoltners”,
 • Viesu nams „Ores”,
 • Kristīnes picērija un beķereja.