?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Tērvetes pagasts

Pagasta pārvalde 
Tērvetes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)

Adrese: “Sprīdītis”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
Tālrunis: 66954908
E-pasts: tervete@pakalpojumucentri.lv
VPVKAC speciāliste Dace Laizāne, tālr. 29396589

Darba laiks:
Pirmdienās    8.00 – 18:30
Otrdienās       8.00 –16.30
Trešdienās     8.00 –16.30
Ceturtdienās  8.00 –16.30
Piektdienās    8.00 –14.30

Pusdienas pārtraukums 12.00 – 12.30

Pakalpojumi klientu apkalpošanas centrā:
·  Sniedz valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumus
·  iesniegumu pieņemšana (pašvaldības un atsevišķiem valsts pakalpojumiem)
·  drukāšana, kopēšana, skenēšana, interneta izmantošana
·  maksājumu veikšana
·  konsultācija par e-pakalpojumiem portālā latvija.lv
·  konsultācija par e-pakalpojumiem portālā latvija.lv

Pašvaldības policija: priekšnieks Jānis Kozuliņš, tālr. 20280114; vecākais inspektors Ēriks Zandersons, tālr. 26557068
Zelmeņu ciematā – otrdienās 9.00 – 16.00
Kroņauces ciematā – trešdienās 9.00 – 16.00

 

Vispārīga informācija

Platība

92,52 km²

Iedzīvotāju skaits

1806 (uz 01.01.2021.)

Lielākās apdzīvotās vietas

Kroņauces, Tērvetes, Zelmeņu ciemati un apdzīvotās vietas Klūnas un Mežmalieši.

 

Tērvetes novadpētniecības krātuve
“Tērvetes sanatorija”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV – 3730
Vadītāja Māra Erdmane, tālr. 22349231

Tērvetes bibliotēka
“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV – 3730
Tālr. 63726029, 29219485
e-pasts: tervetesbiblioteka@inbox.lv
Vadītāja Vēsma Upīte

Bites bibliotēka
” Ābeles”–1, Kroņauce, Dobeles novads LV-3730
Tālrunis: 63768432 
Vadītāja Gita Čigāne

Annas Brigaderes pamatskola
Annas Brigaderes skola, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV -3730
Tālrunis: 63768519
Direktors Aldis Tisenkopfs

Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa „Sprīdītis”, metodiķe Aiga Kuģe

Tērvetes tautas nams
“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV – 3730
Tālrunis: 29330689
Vadītāja Monta Bērziņa

Pulciņi:

 • Jauktais koris “Tērvete”, vadītāja Dace Reinika
 • Jauniešu deju kolektīvas “Avots”, vadītāja Santa Zemīte
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Avots”, vadītāja Ligita Urbele
 • Amatierteātris “Trīne”, vadītāja Dzintra Zimaiša
 • Folkloras kopa “Ceļteka”, vadītāja Anda Ābele
 • Sporta deju pulciņš bērniem un jauniešiem, vadītāja Sanda Biteriņa
 • Floristika Tērvetes pagasta pārvaldes telpās, vadītāja Antra Priede

Tērvetes sporta halle
Vadītāja Linda Karloviča
Tālrunis: 2976605

Vingrošana Annas Brigaderes pamatskolas zālē, vadītāja Ina Lukaže
Ārstnieciskā vingrošana Tērvetes tautas namā, vadītāja Austra Podniece
Sporta spēles jauniešiem Tērvetes sporta hallē, vadītāja Linda Karloviča

Muzeji

 • Annas Brigaderes muzejs “Sprīdīši”
  Adrese: “Sprīdīši”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, tālr. 26532691
 • Tērvetes senvēstures muzejs un XII gs. Tērvetes koka pils
  Adrese: “Jērumi”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV – 3730
  tālr. +371 29896804; e -pasts: lielkenins@inbox.lv

Lielākie uzņēmumi pagastā

 • A/S „Agrofirma “TĒRVETE””,
 • Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība „Dāmnieki”,
 • SIA „SIGUS B”, 
 • SIA Rehabilitācijas centrs “Tērvete”,
 • Sociālās aprūpes centrs “Tērvete”,
 • Restorāns, viesnīca, alus darītava “Zoltners”,
 • Viesu nams „Ores”,
 • Kristīnes picērija un beķereja.