?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Pašvaldībai piederošas vai piekrītošas neapbūvētas zemes noma

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Tai skaitā pagastos

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagastos

Pa pastu

Dobeles novada pašvaldība Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā LV - 3701

Elektroniski
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. IesniegumsMicrosoft Office document icon Iesniegums
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. Sūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu, pilnvaras kopiju iesniedzējs (ja nav nekustamā īpašuma nomas tiesību pieprasītājs) ar savu parakstu apliecina tās autentiskumu
2. Lēmums par zemes piešķiršanu lietošanā (bijušajiem zemes lietotājiem)
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Persona, kura saņem pakalpojumu iesniedz Dobeles novada pašvaldībā Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā iesniegumu, kurā norāda zemes kadastra apzīmējumu un platību, kādu vēlas nomāt.

Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski uz oficiālo elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv

Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

2.

Pa pastu vai personīgi saņem Dobeles novada domes vai pašvaldības Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas lēmumu. Pēc lēmuma saņemšanas, ierasties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, 208, 209, 210 kabinetos parakstīt un saņemt sagatavoto nomas līgumu.

Pakalpojuma maksa
EUR
Atbilstoši saņemtajam maksāšanas dokumentam
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

30 dienas

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707256, 63700108, 63700109