?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Izziņa par būves neesamību

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Tai skaitā pagastos

Nav pieejams

Pa pastu

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701

Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. iesniegums izziņāmDatne iesniegums izziņām
2. zemesgrāmatas apliecība
3. inventarizācijas lieta
4. būvatļauja objekta nojaukšanai (ja ēka vēl nav nojaukta) vai paskaidrojuma raksts objekta nojaukšanai
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Iesniegt iesniegumu ar nepieciešamajiem dokumentiem

Pakalpojuma maksa
EUR
7.00 Atbilstoši saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevām (atkarīgs no ēku grupas un klasifikācijas pazīmes)
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

5 darba dienas

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63700102, 63700184