?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Izmaiņas būvprojektā/būvniecības iecerē

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Tai skaitā pagastos

Nav pieejams

Pa pastu

Nav pieejams

Elektroniski
http://bis.gov.lv/bisp/ (var veikt tikai tad, ja būvatļauja ir saņemta publiskajā portālā bis.gov.lv)
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. iesniegums projekta akceptēšanaiDatne iesniegums projekta akceptēšanai
2. Būvatļauja
2. Oriģināls (3 eks.)
1. būvniecības iesniegums ēkaiMicrosoft Office document icon būvniecības iesniegums ēkai
2. būvniecības iesniegums inženierbūveiMicrosoft Office document icon būvniecības iesniegums inženierbūvei
3. būvniecības iesniegums meliorācijaiMicrosoft Office document icon būvniecības iesniegums meliorācijai
4. būvniecības iesniegums ceļamMicrosoft Office document icon būvniecības iesniegums ceļam
5. būvniecības iesniegums elektrībaiMicrosoft Office document icon būvniecības iesniegums elektrībai
6. būvniecības iesniegums elektroniskajiem sakariemMicrosoft Office document icon būvniecības iesniegums elektroniskajiem sakariem
7. Būvprojekts minimālā sastāvā (īpašuma dokumenti, ģenplāns ar piesaisti un nepieciešamajiem saskaņojumiem, fasādes, un citi dokumenti, ja to nosaka atbilstošie speciālie būvnoteikumi) vai būvprojekts
3. Kopija (uzrādot oriģinālu)
1. Būvniecības procesa obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polise projektētājam
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Iesniegt iesniegumu ar nepieciešamajiem dokumentiem

2.

Būvvalde izvērtē un pieņem vienu no lēmumiem:

1) saskaņo izmaiņas, negrozot būvatļaujas nosacījumus;

2) saskaņo izmaiņas un groza būvatļaujas nosacījumus;

3) atsaka saskaņot izmaiņas.

3.

Tiek turpināta projektēšana un/vai uzsākti būvdarbi

Pakalpojuma maksa
EUR
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevām (atkarīgs no ēku grupas un klasifikācijas pazīmes)
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

14 dienas

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707268 , 63700184 (par elektronisko iesniegšanu)