?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Izglītības iestādes

Pirmsskolas izglītības iestādes 

Annenieku pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"
Skolas iela 6, Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads, LV-3718
Tālr.: 637 54940; e-pasts: riekstins@dobele.lv
Vadītāja: Ināra Lūsēna
Nolikums

Auces pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"
Dzirnavu iela 4, Auce, Dobeles novads, LV-3708
Tālr. 637 45437, 26591636; e-pasts: piladzitis@dobele.lv

Ausmas iela 5, Auce, Dobeles novads, LV-3708
Tālr. 637 45308, 26591636; e-pasts: piladzitis@dobele.lv

Vadītāja: Aija Gintere-Mikne
Nolikums

Auces pirmsskolas izglītības iestāde "Vecauce"
Lielauces iela 21, Vecauce, Vecauces pagasts, Dobeles novads, LV-3708
Tālr.: 637 45169, 26601372; e-pasts: vecauce@dobele.lv
Vadītāja: Inita Bilkšte
Nolikums

Auru pirmsskolas izglītības iestāde "Auriņš"
Skolas iela 10a, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3710
Tālr.: 637 50483; e-pasts: aurins@dobele.lv
Vadītāja: Agita Pēka
Nolikums

Bēnes pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši"
Sniķeres iela 8c, Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Tālr.: 637 58267; 28384320; e-pasts: rukisi@dobele.lv
Vadītāja: Kristīne Kleinberga
Nolikums

Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš"
Puķu iela 8, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 21107; e-pasts: zvanins@dobele.lv
Vadītāja: Dina Štraube
Nolikums

Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde „Jāņtārpiņš"
Zaļā iela 29, Dobele, Dobeles novads, LV-370
Tālr.: 637 21742; e-pasts: jantarpins@dobele.lv
Vadītāja: Dzintra Baumane
Nolikums

Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde "Spodrītis"
Zaļā iela 22, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 22524 ; e-pasts: spodritis@dobele.lv
Vadītāja: Ilze Zāģere
Nolikums

Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde "Valodiņa"
Upes iela 1, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 81995; e-pasts: valodina@dobele.lv
Vadītāja: Vēsma Baķe
Nolikums

Jaunbērzes pirmsskolas izglītības iestāde "Minkuparks"
Ceriņu iela 9, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads, LV-3717
Tālr.: 637 23240; e-pasts: minkuparks@dobele.lv
Vadītāja: Anita Didrihsone
Nolikums

Krimūnu pirmsskolas izglītības iestāde "Ābolītis"
Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV-3719
Tālr. 637 54342; e-pasts: abolitis@dobele.lv
Vadītāja: Tatjana Arole

Vispārizglītojošās un profesionālās skolas

Auces vidusskola
J. Mātera iela 11, Auce, Dobeles novads, LV - 3708
Tālr.: 637 20952; e-pasts: avs@dobele.lv
Direktore: Indra Špela
Nolikums

Bēnes pamatskola
Jelgavas iela 27, Bēne, Dobeles novads, LV - 3711
Tālr./fakss: 637 58364/63781337; e-pasts: benes.skola@dobele.lv
Direktors: Māris Eihmanis
Nolikums

Bikstu pamatskola
Biksti, Dobeles novads, LV-3713
Tālr.: 637 54524; e-pasts: bikstu.skola@dobele.lv
Direktore: Dace Štamgūte
Nolikums

Dobeles 1. vidusskola
Dzirnavu iela 4, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 22023; e-pasts: d1vsk@dobele.lv
Direktore: Sarmīte Šulte
Nolikums

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
Katoļu iela 1, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Dienesta viesnīca Gaurata iela 8, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 
Tālr.: 637 81303, 637 81206; e-pasts: davv@dobele.lv  mājas lapa: www.davv.lv
Direktors: Romāns Griškevičs
Nolikums

Dobeles sākumskola
Dainu iela 8, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 81216; e-pasts: sakumskola@dobele.lv
Direktore: Vivita Dolotova

Dobeles Valsts ģimnāzija
Dzirnavu iela 2, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 22549, www.dvg.lv; e-pasts: gimnazija@dobele.lv
Direktore: Inese Didže
Nolikums

Gardenes pamatskola
Priežu iela 21, Gardene, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3710
Tālr.: 637 24956; e-pasts: gardenes.psk@dobele.lv
Direktore: Evita Piraga
Nolikums

Lejasstrazdu sākumsskola
Lejasstrazdi, Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV-3722
Tālr.: 637 00846; e-pasts: lejasstrazdu.skola@dobele.lv
Direktore: Elfrīda Ivaškēviča
Nolikums

Mežinieku pamatskola
Skolas iela 2, Jaunbērze, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads, LV-3717
Tālr.: 637 23045; e-pasts: meznieku.skola@dobele.lv
Direktore: Zinta Puriņa
Nolikums

Penkules pamatskola
Penkules pagasts, Dobeles novads, LV-3725
Tālr.: 637 45891; e-pasts: penkules.skola@dobele.lv
Direktors: Dace Melbārde
Nolikums

Bērzupes speciālā pamatskola
Annenieku pagasts, Dobeles novads, LV-3718
Tālr.: 637 54323; e-pasts: berzupes.skola@dobele.lv
Direktors: Sergejs Karžaņecs
Nolikums

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes

Auces Mūzikas skola
Miera iela 29a, Auce, Dobeles novads, LV - 3708
Tālr./fakss: 637 45185; 637 45845; mob.tālr.: 26308360; e-pasts: aucesmsk@dobele.lv
Direktors: Intars Grīnbergs
Nolikums

Bēnes Mūzikas un mākslas skola
Sniķeres iela 19, Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV – 3711
Tālr./fakss: 637 58329, 637 58239; e-pasts: benesmsk@dobele.lv
Direktore: Līga Holodņikova
Nolikums

Dobeles Mākslas skola
Brīvības iela 27, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 21621; e-pasts: makslas.skola@dobele.lv
Direktore: Aiga Lasmane-Erdema
Nolikums

Dobeles Mūzikas skola
Skolas iela 2, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 22253; e-pasts: muzikas.skola@dobele.lv
Direktors: Artūrs Maculēvičs
Nolikums

Dobeles Sporta skola
E.Francmaņa iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 23201; e-pasts: sporta.skola@dobele.lv
Direktore: Viesturs Dude
Nolikums

Izglītības atbalsta iestāde  

Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs
Brīvības iela 23, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr.: 637 25550; 637 20282; 637 22362
e-pasts: djivc@dobele.lv www.djivc.lv
Vadītāja: Līga Liepiņa, 637 81055
Nolikums

Pieaugušo izglītības iestāde 

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Brīvības ielā 7, 2. stāvā, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālrunis:  63781740,  63781741, 63781739
Fakss:  63781332, 63781740
E-pasts: piuac@dobele.lv     http://www.pic.dobele.lv
Direktore: Brigita Tivča
Nolikums