?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Iestādes

Dobeles novada pašvaldības iestāžu struktūra, tiesības un pienākumi ir noteikti saskaņā ar šo iestāžu nolikumiem, kurus apstiprina Dome.

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības ielā 17, Dobele, LV-3701
Izpilddirektors: Agris Vilks (Brīvības ielā 15), tālr. 63722231; mob. 29359478; agris.vilks@dobele.lv 
Izpilddirektora vietnieks: Gunārs Kurlovičs (Brīvības ielā 15), tālr. 63707252; mob. 29276573; gunars.kurlovics@dobele.lv 
Pašvaldības sekretāre: Gunita Vīmere (Brīvības ielā 15), tālr. 63722231; gunita.vimere@dobele.lv
Sekretāre: Lauma Kuzņecova (Brīvības ielā 17), tālr. 63720940, mob.tālr. 26649443; dome@dobele.lv
Nolikums
Rekvizīti:
Juridiskā adrese: Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701
Reģ. nr. 90009115092
LV94UNLA0050014267180
LV28HABA0001402050427

Dobeles novada Izglītības pārvalde

Brīvības ielā 15, Dobele, LV-3701
Vadītāja: Aija Didrihsone, tālr. 637 07280; mob. 26550960; aija.didrihsone@dobele.lv
Lietvede: Ilze Grasmane, tālr. 637 22237; izglitiba@dobele.lv
Nolikums
http://www.dobelesizglitiba.lv 

Dobeles novada Sociālais dienests

E.Francmaņa ielā 6, Dobele, LV-3701
Vadītāja: Beata Limanāne, tālr. 637 81836; mob. 29141569; beata.limanane@dobele.lv
Vadītājas vietnieces pienākumu izpildītāja​: Anna Meņkova, tālr. 637 00195; mob. 20283070; anna.menkova@dobele.lv
Lietvedības sekretāre: Vilma Grīnvalde, tālr.: 637 81195; mob. 25495423;  vilma.grinvalde@dobele.lv
Administratīvās daļas vadītāja: Lija Bojāre, tālr.: 637 00179, mob. 25635817; lija.bojare@dobele.lv
Ģimeņu atbalsta daļas vadītājas pienākumu izpildītāja​: Līga Pureniņa, tālr.: 637 00192, mob. 25495427; liga.purenina@dobele.lv
Brīvības ielā 27, Dobele, LV-3701
Sociālās rehabilitācijas un sociālās palīdzības daļas vadītāja: Ilna Audere, tālr.: 637 00145, mob. 25631574; ilna.audere@dobele.lv 
Nolikums

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde

Brīvības ielā 17, 2. stāvā, Dobele, LV-3701
Vadītāja: Māra Krūmiņa, tālr. 637 25385; mob. 25488420; mara.krumina@dobele.lv
Lietvede: Līga Freiberga, tālr. 637 20933; liga.freiberga@dobele.lv
Nolikums
Rekvizīti:
Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde
Reģ. Nr. 90009167361
Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
AS Swedbank
LV28HABA0551026476633,
HABALV22
AS SEB BANKA
LV32UNLA0050014589851
UNLALV2X

Dobeles novada pašvaldības policija

Brīvības ielā 15, 1.stāvā, Dobele, LV-3701
Tālr./fax: 637 22002; pasvaldibas-policija@dobele.lv
Priekšnieks: Jānis Fecers, mob. 29157209
Priekšnieka vietnieks: Andis Lukša, mob. 22023626
Lietvedības pārzine: Anželika Miezīte, tālr. 63722002
Pašvaldības policijas priekšnieks pieņem iedzīvotājus: pirmdienās 13.30 - 15.30; piektdienās  9.30 - 11.30
Pašvaldības policijas dežūrmaiņas darba laiks:  visu diennakti, tālr. 29785503
Nolikums

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Brīvības ielā 7, 2. stāvā, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Direktore: Brigita Tivča
Lietvede: Sintija Pinne
Tālrunis:  63781740,  63781741, 63781739
Fakss:  63781332, 63781740
E-pasts: piuac@dobele.lv
http://www.pic.dobele.lv
Saite Facebook
Nolikums  

Dobeles novada bāriņtiesa

Brīvības ielā 15, 4. stāvā, Dobele, LV-3701
e-pasts: barintiesa@dobele.lv
Priekšsēdētāja: Sandra Lapinska-Leiere, tālr. 63707265; mob. 29128707; sandra.lapinska@dobele.lv
Priekšsēdētājas vietniece: Egita Rozenfelde, tālr. 63700189, mob. t. 25425028; egita.rozenfelde@dobele.lv
Sekretāre: Iva Liepājniece, tālr. 637 07266; iva.liepajniece@dobele.lv

Par Bāriņtiesas saziņu ar klientiem Covid-19 izplatības laikā

Nolikums
Pieņemšanas laiki
Aicinām kļūt par aizgādni
Bāriņtiesas pārskats par darbu 2015. gadā
Bāriņtiesas pārskats par darbu 2016. gadā
Bāriņtiesas pārskats par darbu 2017. gadā
Bāriņtiesas pārskats par darbu 2018. gadā un ziņojums
Bāriņtiesas pārskats par darbu 2019. gadā
Bāriņtiesas pārskats par darbu 2020. gadā