?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Būvniecības pakalpojumi

Informējam, ka no 2014.gada 1.oktobra stājies spēkā Būvniecības procesa jaunais regulējums.

Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
Vispārīgie būvnoteikumi http://likumi.lv/doc.php?id=269069

Speciālie būvnoteikumi:

1.Ēku būvnoteikumi http://likumi.lv/doc.php?id=269164:
2. Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi https://likumi.lv/ta/id/291197-atsevisku-inzenierbuvju-buvnoteikumi
3.Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi http://likumi.lv//doc.php?id=269168:
4.Autoceļu un ielu būvnoteikumi http://likumi.lv/doc.php?id=269710:
5.Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi http://likumi.lv//doc.php?id=269199:
6.Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība http://likumi.lv/doc.php?id=269032:
 

1. Paskaidrojuma raksts (ēkām, inženierbūvēm, meliorācijai, elektrībai, ceļiem)

2. Apliecinājuma karte, fasādes karte (ēkām, inženierbūvēm, elektrībai, ceļiem)

3. Būvniecības iecere (būvprojekts minimālajā sastāvā, 2., 3.grupai)

4. Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi – būvprojekts (ēkām, inženierbūvēm, meliorācijai, elektrībai, ceļiem, elektroniskie sakari)

5. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (ēkām, inženierbūvēm, meliorācijai, elektrībai, ceļiem, elektroniskie sakari)

6. Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā (ēkām, inženierbūvēm, meliorācijai, elektrībai, ceļiem, elektroniskie sakari)

7. Izziņa zemesgrāmatai par jaunbūvju nostiprināšanu (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā).

8. Izziņa par būves neesību.

9. Būvatļaujas pagarināšana (kuras izdotas līdz 1.10.2014.)

10. Ēku, būvju krāsojuma saskaņošana

11. Koku ciršanas atļauja

12. Izmaiņas būvprojektā/būvniecības iecerē

13. Reklāmas un izkārtnes saskaņojums

14. Paziņojums par būvniecību (elektroenerģijai)