?!XQuestions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Questions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Iesnieguma veidlapas izsniegšana. Informācijas sniegšana par iesnieguma virzību.

The possibility of requesting the service
Personally property

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Including parishes

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes pagastu pārvaldēs.

By post

Dobeles novada pašvaldība, Brīvības iela 15, Dobelē, LV-3701

Electronically
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Application form is available
Authority

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, LV-3701, pagastu pārvaldēs

Municipalities Online
Necessary documents
1. Uzrāda oriģinālu
1. Personu apliecinošs dokuments
What to do in order to receive services
1.

Jāierodas apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā Brīvības iela 15, Dobelē, Dobeles novadā vai pagasta pārvaldē.

2.

Ja pieteikumu iesniedz elektroniski, to sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

Pakalpojuma pieprasīšanas laikā, nepieciešamības gadījumā informācija tiek precizēta un iesniedzējs tiek informēts vienas dienas laikā.

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Phone
63707269, 63700137