?!XQuestions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Questions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Aktualitātes

08.09.2021.

Pavasarī atklātajā MFD Veselības grupa filiālē Zaļajā ielā 12, Dobelē, novada iedzīvotājiem iespējams saņemt dažādus veselības aprūpes pakalpojumus: 

 • Laboratoriskos izmeklējumus;
 • Fizikālās terapijas procedūras;
 • Vakcināciju/ COVID-19 antivielu diognostiku;
 • Ārstu/speciālistu konsultācijas:

ķirurgs – Viktors Borošenko, pieņemšana 2 reizes mēnesī, pēc iepriekšēja pieraksta;
neirologs – Leonīds Viškers, pieņemšana 1 reizi mēnesī, pēc iepriekšēja pieraksta, pieteikties vizītei iespējams darba dienās no plkst. 9.00-18.00, pa telefona numuru 28363773.

Kontakttālrunis saziņai ar Dobeles filiāli - 66164589.

Izmantojot jaunākās tehnoloģijas un izcilo ārstu pieredzi, MFD pamatmērķis ir rūpēties par iedzīvotāju veselību, nodrošinot savlaicīgu slimību profilaksi, kā arī sniedzot efektīvus diagnostikas un ārstēšanas pakalpojumus.

MFD Veselības grupa uzsāka savu darbību pirms vairāk nekā 50 gadiem kā ambulatora veselības aprūpes iestāde. Uz šo brīdi MFD ir viena no lielākajām daudzprofilu veselības aprūpes iestādēm, kas sniedz plaša spektra veselības aprūpes pakalpojumus vairāk nekā 400 000 pacientu dažādās vietās Rīgā un Latvijā.

Informāciju sagatavoja:
Līga Šubeniece
MFD Veselības grupa
Projektu vadītāja
E-pasts: liga.subeniece@mfd.lv

 

16.03.2021.

Ikvienai ģimenei būt Dobeles novadā

16. martā visā pasaulē atzīmē Vispasaules sociālā darba dienu, kuras 2021. gada vadmotīvs ir „Es esmu, jo Mēs esam".

Sociālais darbinieks bieži vien ir nepamanāms, taču sabiedrībai nepieciešams, un viņa ieguldītais darbs ir nenovērtējams. Viņu pienākumu loks ir visaptverošs - gan palīdzot cilvēkam veicināt un attīstīt spējas risināt personiskās un sociālās problēmas, gan izglītojot un motivējot pārvarēt krīzes un grūtības. Būtībā ikviens sociālais darbinieks ir universāls speciālists problēmu un krīžu gadījumos. Katrs no viņiem, pildot darbu, iegulda visu savu profesionalitāti, cilvēkmīlestību un rūpes.

Šoreiz pievēršam uzmanību sociālajam darbam ar ģimeni un bērniem. Dobeles novada Sociālajā dienestā izveidota Ģimeņu atbalsta daļa, kurā strādā vienpadsmit sociālie  darbinieki darbam ar ģimeni un bērniem, viens psihologs, pieci ģimenes asistenti. Nepieciešamā izglītība šim darbam ir otrā līmeņa bakalaura grāds sociālajā darbā. Šobrīd kopējais ģimeņu skaits, kurām tiek sniegts atbalsts, ir 144. No tām 26 ģimenes ir ar augstiem riskiem bērnu aprūpē. Ģimenes atbalsta daļas darba vīzija ir stipras ģimenes un laimīgi bērni Dobeles novadā. Misija  - sociālā iekļaušana. Visbiežāk izmantotā pieeja darbā ar ģimenēm ir “bērns centrā”, uz mērķi orientēta un sistēmiska.

Vīzijas īstenošanai būtiski ir sekojoši faktori. Kā pirmā jāmin dzimstība un atbalsts ģimenēm, jo bērnu ienākšanu ģimenē ietekmē virkne sociālu un ekonomisku faktoru, t.sk. laba veselība, izglītība, pietiekama materiālā labklājība, sociālā drošība, pieejama atbalsta sistēma bērnu vajadzību nodrošināšanai u.c. Nākamais ir veselīgs dzīvesveids – indivīda rīcību kopums, kas vērsts uz slimību risku novēršanu un veselīga uztura paradumiem, fiziskām aktivitātēm un no atkarībām brīvu dzīvesveidu. Tam seko veselības aprūpe – pieejama, kvalitatīva un efektīva slimību profilakse, diagnostika, ārstēšana un rehabilitācija, lai nodrošinātu labu veselību visa mūža garumā. Visciešāk ar Sociālo dienestu ir saistīta sociālā iekļaušana – atbalsta sistēma nelabvēlīgā situācijā esošajiem, kas ietver mērķtiecīgus sociālos pakalpojumus, sociālo palīdzību, sociālā darba un citu sociālā atbalsta pasākumu pieejamību atstumtības riskam un diskriminācijai pakļautām personām.

Visbiežāk sastopamās problēmas, ar kurām sastopas Dobeles novada ģimenes un kuras palīdz risināt sociālais darbinieks, ir krīzes situācijas, attiecību, saskarsmes, mājokļa un veselības problēmas, vardarbība ģimenē, prasmju trūkums bērnu un pašaprūpē, bērnu uzvedības un izglītības problēmas, bērnu piesaistes trūkums, zemas sadzīves prasmes, zemi ienākumi un ar to saistītās neesošās prasmes budžeta plānošanā, pazemināts intelekts, atkarības, bezdarbs, likumpārkāpumi.

Svarīgu lomu sociālajā darbā ienes sadarbība ar ģimeni, noslēdzot sadarbības līgumu. Jāmin, ka tikai pats vecāks ir izmaiņu veicinātajās, to nevar izdarīt sociālais darbinieks, viņa loma šajā procesā ir atspoguļot dzīves grūtības un vienoties, ar kuru no problēmām var uzsākt izmaiņu procesu. Sociālie darbinieki, balstoties uz problēmas veidu un dziļumu, piešķir sociālos pakalpojumus un veic konsultēšanu, ar mērķi ģimenēm rosināt vēlmi mainīt situāciju. Lai ģimene funkcionētu patstāvīgi, lielais mērķis būtu sasniegt laimīgas ģimenes standartus, vīzijas, taču ne vienmēr šie mērķi klientam ir pa prātam.

Sociālais darbs ir viena no profesijām, kurā nepieciešama prasme mīlēt un cienīt citus, kā sevi pašu, pastāvīga zināšanu apgūšana, jo klienti ir dažādi un viņu problēmas multiplas un sarežģītas. Prakse rāda, ka bieži paši vecāki, kuriem ir prasmju trūkums bērnu aprūpē, pašiem bērnībā ir bijusi sūra pieredze.

Vēl viens mīts, kurš saglabājies no pagātnes un ir apgāžams, ka tas, kas notiek ģimenē, ir tikai pašu darīšana. Tā tas nav! Ja ģimenē notiek vardarbība pret bērnu vai pieaugušo, bērnu pamešana novārtā, bērnu izglītības un veselības nenodrošināšana, antisanitāra vide, noteikti iejauksies sociālais dienests, ģimenes ārsts, bāriņtiesa, skola vai policija.  Lūgums visiem Dobeles iedzīvotājiem ziņot, ja kaimiņos pamanāt, ka pret bērnu tiek veikta vardarbība. Piemēram, Lielbritānijā un Zviedrijā visi iedzīvotāji zina, ka bērns ir prioritāte, un bērna vajadzības ir primāras, tāpēc visas iestādes un sabiedrība cenšas ātrāk novērst prettiesiskas darbības pret bērnu.

Bērns aug ģimenē ar ģimenes veidotām tradīcijām, izvirzītām vērtībām un noteikumiem. Problēma, ar kuru bieži sastopamies, ir tā, ka bērnam, sākot apmeklēt bērnudārzu, parādās pretējas vērtības un noteikumu izpilde tam, kā tas ir pieņemts sabiedrībā. Tad tie ir pirmie signāli, ka ģimenes sistēmā ir grūtības, un visticamāk iejaucas citas institūcijas, arī sociālais dienests. Bieži seko vecāka dusmas un upura lomas ieņemšana, jo kaut ko mainīt ir grūti un neērti vecākam, viņš domā par sevi, bet ne par bērna interesēm. Vecāks bieži jautā, kāpēc viņam ir jāiet pie psihologa un jāapmeklē vecāku apmācības kursi bērnu audzināšanā. Atbilde taču ir skaidri redzama - bērns aug pie vecākiem, un viņiem jāmaina audzināšanas metodes. Bērns pēc dabas vēlas pārkāpt robežas, vecāks ir “kā rāmis/robeža” šo noteikumu ievērošanai, noturēšanai. Taču bieži ģimenē mainītas lomas ir tur, kur nav noteikumi, tur ģimenē visu nosaka bērns. Jāsaka, ka vairumā gadījumu, vecāki neveiksmīgās audzināšanas metodes ir gatavi risināt, un neviens no darbiniekiem nesaka – re, kāda slikta mamma, pati vainīga u.tml. Laba vai slikta mamma nav labākais apzīmējums, to aizstātu ar frāzi “gana labs vecāks”. Bieži visai ģimenei ir jāsanāk kopā, lai mainītu ieradumus, tāpēc sociālie darbinieki rīko arī ģimenes sapulces, vada vecāku apmācības grupas, ir starpnieki starp ģimeni un institūcijām, rīko starpinstitūcijas. Sociālie darbinieki ir līdzās ģimenes problēmu risināšanai gaitai, tāpēc arī vairāki noteikumi, kas jāizpilda mums – bērnu risku vērtēšana, dokumentu pieprasīšana, lai novērtētu procesa izmaiņas - ir diezgan liels birokrātijas “jūgs”.

Lielākā problēma ir neprasme veidot attiecības ģimenē. Lielu dienas daļu bērnu dzīvē aizņem izglītība, socializēšanās un tehnoloģiju lietošana. Sarunai ir maz laika. Ja tā notiek, tad dažkārt tikai par sadzīviskām lietām. Bieži var šķist, ka bērns pats visu sapratīs, būs skaidrs pašam, kā ir iekārtotas lietas, noteikumi, prasības, vērtības. Tā tas nav! Jo mazāk runāsit, izpaudīsit jūtas, rādīsit labo piemēru, izcelsit vērtības, skaidrosit lietu sekas un izvirzīsit noteikumus, jo agrāk vai vēlāk var rasties attiecību problēmas.

Jāatzīst, ka Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā ir aktualizējušās pusaudžu uzvedības un izglītības problēmas. Novēlējums vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem šajā sarežģītajā laikā, kad vecāks pilda divas lomas ģimenē - vecāka un skolotāja -, ir svarīgi nepārņemt pārmērīgi skolotāja lomu, jo tas var saasināt bērna un vecāka attiecības. Pēc pieredzes aicinu vecākus bērnu uzvedībā mazāk pārņemt liberālās audzināšanas metodi un mazāk būt “helihoptera vecākiem”, kas visu pārāk nodrošina, pieļauj visatļautību, pārāk aizstāv.  Nepieciešams vairāk runāt ar bērnu, pavadīt laiku ārpus mājas kopā, mācīt jaunas prasmes, noteikt uzdevumus, smieties, nerādīt bērnam “grūto seju”, nebūt vardarbīgam, palīdzēt bērnam izvēlēties un atcerēties, pat ja pusaudzis - tomēr bērns.

Bieži ir svarīgi vecākam saņemt atbalstu, ne tikai no draugiem un radiem, bet vērsties pēc  profesionālas palīdzības. Zviedrijas pieredze rāda, ka vecāki paši meklē palīdzību 70% no klientu skaita, un mans mudinājums sabiedrībai ir uzticēties Sociālā dienesta darbam, izrādīt iniciatīvu un vērsties pēc atbalsta.

Ieteikumi vecākiem bērnu audzināšanā rodami arī interneta resursos www.dardedze.lv; www.uzvedība.lv; www.papardeszieds.lv; www.btai.gov.lv; www.lm.gov.lv

Neliels ieskats par sociālo iekļaušanu un sociālajiem pakalpojumiem psihoemocionālajam atbalstam un labklājībai ģimenei un bērniem Dobeles novadā 2020. gadā:

64 personām ir izsniegti nosūtījumi pie psihologa;
19 personām ir izsniegti nosūtījumi pie klīniskā psihologa;
18 ģimenes ir saņēmušas ģimenes asistenta pakalpojumus, lai iegūtu prasmes bērnu audzināšana un vides labiekārtošanā;
61 bērns, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, ir saņēmis sociālo rehabilitāciju, no tiem par 61 bērna interešu aizstāvību ir informēta Dobeles novada bāriņtiesa un par 24 bērniem ir informēta Valsts policija administratīvās lietas uzsākšanai par vecāka vardarbību pret bērnu;
37 pilngadīgas sievietes ir aizpildījušas Marac riska novērtēšana anketu, no kurām 24 ziņojumi bija no Valsts un pašvaldības policijas;
17 pilngadīgas personas ir saņēmušas sociālo rehabilitāciju vardarbībā cietušām personām;
7 pilngadīgas personas ir saņēmušas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbīgas uzvedības mazināšanai;
140 ģimenes ir saņēmušas pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai 25286 eiro apmērā;
1569 personas saņēmušas 217 618 eiro sociālās palīdzības pabalstu izmaksās;
40 ģimenes ir saņēmušas drošas vides pakalpojumu;
29 bērni atrodas ilgstošas sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes institūcijā;
10 bērni ar Dobeles novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietoti audžuģimenē un pār 49 bērniem ir nodibināta aizbildniecība;
14 ģimenes ir saņēmušas higiēnas pakalpojumu.

Kopā veiktas 6877 konsultācijas ģimenēm.

Informāciju sagatavoja
Līga Pureniņa,
Dobeles novada Sociālā dienesta
vecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
tālr. 63700192, 25495427
liga.purenina@dobele.lv

 

14.07.2020.

Valsts apmaksātas krūts vēža profilaktiskās pārbaudes
 

Vēža savlaicīgas atklāšanas programma ietver valsts apmaksātas dzemdes kakla vēža, krūts vēža un zarnu (kolorektālā) vēža profilaktiskās pārbaudes. Dzemdes kakla un krūts vēža pārbaudes veikšanai tiek nosūtītas uzaicinājuma vēstules, bet zarnu pārbaudes organizē ģimenes ārstu prakses.

Regulāra vēža profilaktisko pārbaužu veikšana ir ļoti svarīga, jo pirmsvēža izmaiņas nerada sūdzības un tām nav simptomu. Profilaktiskās pārbaudes sniedz iespēju gūt pārliecību par veselības stāvokli, savukārt gadījumā, ja tiek atklāta slimība, uzsākt savlaicīgu ārstēšanu.

Krūšu profilaktiskās pārbaudes

Uzaicinājuma vēstules tiek nosūtītas izlases kārtībā atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem. Uzaicinājums krūts vēža pārbaudei (ar mamogrāfijas metodi) tiek nosūtīts sievietēm vecumā no 50 līdz 68 gadiem (reizi divos gados). Uzaicinājuma vēstules tiek nosūtītas uz sievietes deklarēto dzīvesvietas adresi aptuveni trīs mēnešu laikā pēc personas dzimšanas dienas.

Vecumi, kuros tiek nosūtītas uzaicinājuma vēstules:

 • Krūts vēža profilaktiskajai pārbaudei – 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 gadi.

2020. gadā uzaicinājuma vēstuli krūts vēža profilaktiskās pārbaudes veikšanai saņems sievietes, kuras ir dzimušas 1952., 1954., 1956., 1958., 1960., 1962., 1964., 1966., 1968. un 1970. gadā. Uzaicinājums ir derīgs divus gadus, taču aicinām veikt izmeklējumu dažu mēnešu laikā no uzaicinājuma saņemšanas – uzaicinājums netiek nosūtīts sievietei, kurai gada laikā līdz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas datumam ir veikts mamogrāfijas izmeklējums.

No 2018. gada krūts vēža profilaktiskās pārbaudes var veikt arī tad, ja uzaicinājuma vēstule nav paņemta līdzi (piemēram, ja tā ir nozaudēta vai tikusi nosūtīta, bet nav saņemta). Informācija par sievietei nosūtītās uzaicinājuma vēstules numuru un nosūtīšanas datumu ārstniecības iestādēs pieejama elektroniski.

Nacionālais veselības dienests izstrādājis vizuālus materiālus, kuros apkopotas ārstniecības iestādes pa teritorijām (Rīga, Vidzeme, Latgale, Zemgale, Kurzeme), kas nodrošina krūts vēža profilaktisko izmeklējumu (mamogrāfiju), ja saņemta uzaicinājuma vēstule no Nacionālā veselības dienesta – Jūsu teritorijā tuvākās ārstniecības iestādes skatāmas kartē.

Plašāka informācija par vēža savlaicīgas atklāšanas programmu un vēža profilaktiskajām pārbaudēm pieejama Nacionālā veselības dienesta mājaslapas sadaļā: “Veselības aprūpes pakalpojumi” – “Vēža savlaicīgas atklāšanas programma”.

Informāciju sagatavoja:
Anna Karolīna Šaule
Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67 043 787, +371 29529597
www.vmnvd.gov.lv

 

31.03.2020.

Dobeles novada Sociālais dienests sniedz atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) valstī noteiktās COVID -19 izraisītās ārkārtas situācijas laikā

 • Dobeles novada domes Saistošie noteikumi Nr. 8 no 26.10.2017.  nosaka, ka Dobeles novadā deklarēta maznodrošināta ģimene (persona) ir ģimene (persona), kuras ienākumi uz ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz:

- ja ģimenē (personai) nav nepilngadīgu bērnu - 215 eiro mēnesī;
- ja ģimenē (personai) ir nepilngadīgi bērni - 258 eiro mēnesī;
- pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti bez apgādniekiem – 301 eiro mēnesī.

 • Gadījumā, ja ģimenei (personai) izsniegta izziņa, kas apliecina, ka tā atzīta par trūcīgu, maznodrošinātu vai par maznodrošinātu atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ko noteicis Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām, derīguma termiņš beidzas vai ir jāpagarina, uzskatāms, ka izziņas derīguma termiņš ir pagarināts uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tas nozīmē līdz 2020. gada 31. maijam. Tāpat uz vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai. Pensionāriem un invalīdiem, izziņas derīguma termiņš ir pagarināts uz pusgadu.
   
 • Ir atvieglota kārtība, kādā ģimene (persona), kurai no jauna nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam. Ģimenei (personai) Dobeles novada sociālajā dienestā jāvēršas attālināti, izmantojot e-pastu: sad@dobele.lv vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē E. Francmaņa ielā 6, Dobelē. Sociālais dienests valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pārbaudīs iesniedzēja atbilstību attiecīgajam statusam, nepieprasot papildu dokumentus, un pieņems lēmumu par atbilstošā statusa noteikšanu vai par atteikumu to noteikt.
   
 • Atbilstoši Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības likuma 35.panta otrajā daļā noteiktajam pašvaldība ir tiesīga piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot ienākumus. Attiecīgi pašvaldība ir tiesīga īstenot arī dažādus atbalsta pasākumus, izvērtējot pašvaldības iedzīvotāju vajadzības konkrētajā ārkārtējā situācijā. Par krīzes situāciju šajā gadījumā uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.
   
 • Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar ienākumiem līdz 242 eiro uz cilvēku mēnesī, ko apliecina sociālā dienesta izsniegta izziņa, ir tiesības saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu - pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi. Dobeles novadā šo pakalpojumu nodrošina Latvijas Sarkanā krusta Dobeles komiteja Brīvības ielā 3, sīkāka informācija pa tālruni 29631687 vai pa e-pastu: lsk.dobele@redcross.lv
   
 • Vēršam uzmanību, ka Dobeles novada sociālais dienests un tā struktūrvienības – Grupu dzīvokļi, ĢAC Lejasstrazdi, Sociālo pakalpojumu centrs - turpina darbu karantīnas režīmā, izņemot Dienas centru pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem "Stariņš", kas ir slēgts uz ārkārtas situācijas laiku.
  Aprūpes mājās birojs arī turpmāk nodrošina Aprūpes mājās pakalpojumus novada iedzīvotājiem, tomēr samazinot sniegto pakalpojumu biežumu un stingri ievērojot noteiktos drošības pasākumus un higiēnas prasības. Tāpat tiek nodrošināti Higiēnas centra pakalpojumi, ievērojot noteiktos drošības pasākumus un higiēnas prasības. Lai nodrošinātu efektīvu un drošu pakalpojumu sniegšanas kārtību, lūdzam zvanīt savam sociālajam darbiniekam vai sociālajam aprūpētājam, lai saņemtu visu nepieciešamo informāciju, kā saņemt pakalpojumus šajā ārkārtas situācijā.

Aicinām iedzīvotājus neskaidrību gadījumā, sazināties ar savu sociālo darbinieku vai zvanīt:
- Sociālās rehabilitācijas un sociālās palīdzības daļa pilngadīgām personām 25631574,
- Ģimeņu atbalsta daļa 20283070,
- Administratīvā daļa 25635817,
- Sociālo pakalpojumu centrs 29161388,
- Aprūpes mājās birojs 25495424,
- Grupu dzīvokļi 25495426,
- ĢAC “Lejasstrazdi ” 29471928.

Aicinām šajā ārkārtējā situācijā ikvienu būt atbildīgam gan pret sevi, gan pret apkārtējiem, un ar sapratni un iecietību izturēties pret noteiktajiem ierobežojumiem.

2020. gada 20. martā Saeimas sēdē tika pieņemti  grozījumi “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, kas nosaka kārtību, kādā tiek sniegts atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) valstī noteiktās COVID -19 izraisītās ārkārtas situācijas laikā.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste

 

31.01.2020.

Dienas centra pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem “Stariņš” senioru vakarēšana “Pikšu” ķēķī

Janvāra pēdējā nedēļā Dobeles novada Sociālā dienesta Dienas centra pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem “Stariņš” seniori viesojās Latvijas prezidenta Kārļa Ulmaņa dzimtajās mājās “Pikšas”, iepazīstot lauku mājas, klēti, sētu, un pie silta pavarda baudot vakarēšanu “Pikšu” ķēķī.

“Stariņa” seniori vakarēšanu pavadīja sirsnīgās sarunās sveču gaismā, siltumā un mierā, baudot gardu zāļu tēju ar medu. Klātesošajiem tika dota iespēja padarboties čaklu saimnieču gādībā, gatavojot lauku krāsnī ceptus, ar dažādiem gardumiem pildītus ābolus un darinot krāsainus sapņu ķērājus. Pasākuma dalībnieki bija gandarīti par pavadīto laiku “Pikšās”.

Dienas centrs ''Stariņš" sniedz sociālos pakalpojumus Dobeles novadā deklarētiem pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem, nodrošinot iespējas daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai, lai integrētos sabiedrībā un veicinātu socializēšanos, mazinot sociālās atstumtības risku.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: iveta.dembovska@dobele.lv

 

22.01.2020.

Dobeles Sociālo pakalpojumu centra apmeklētāji iepazīstas ar maiznieka amata noslēpumiem

Janvāra vidū Dobeles Sociālo pakalpojumu centra apmeklētāji pulcējās uz tikšanos ar maiznieku no Tērvetes - Jāni Kurpnieku. Stāstījumu par maizes tapšanas procesu uzklausīja Atbalsta centra ģimenes, Dienas centra “Solis” jaunieši un pirmspensijas un pensijas vecuma dienas centra “Stariņš” seniori.

Klausītāji iepazinās ar amatnieka stāstījumu par ceļu līdz maiznieka profesijai un  20 gadu darba pieredzi maizes cepšanā, kas šodien apvieno tradīcijas un jaunākās tendences, cepot veselīgāku un spēcinošāku maizi. Pēc meistara radītajām receptēm tiek cepti vairāk nekā 12 maizes veidi visdažādākajās formās, kā arī veselīgi gardumi. Tikšanās gaitā klausītāji uzdeva dažādus izzinošus jautājumus, saņēma izsmeļošas atbildes un vērtīgus padomus par maizes izgatavošanas procesu un uzglabāšanu. Noslēgumā bērni, jaunieši ar īpašām vajadzībām un seniori piedalījās maizes degustācijā un novērtēšanā.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: iveta.dembovska@dobele.lv

 

20.01.2020.

Izdots buklets topošajiem un esošajiem pensionāriem "Senioru ABC"

Labklājības ministrija izdevusi bukletu topošajiem un esošajiem pensionāriem "Senioru ABC". Tajā var iepazīties ar Latvijas pensiju sistēmu un pensiju līmeņiem, noskaidrot, kas ir Sociālais dienests, sociālais darbs, ko nozīmē psihosociālā palīdzība, ko dara sociālais darbinieks un kādās situācijās doties uz sociālo dienestu, uzzināt par pašvaldības sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, ko piedāvā valsts un pašvaldība. Bukletu elektroniskā formātā var iegūt šeit: http://adm.lm.gov.lv/upload/aktuali/Pensiju_buklets.pdf

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: iveta.dembovska@dobele.lv

 

16.12.2019.

Dobeles novada sociālā dienesta vadītāja piedalījusies sadarbības sanāksmē

13. decembrī Salaspilī, Dobeles novada Sociālā dienesta vadītāja Beata Limanāne piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības Sociālo un veselības jautājumu sadarbības tīkla sanāksmē “Sociālā darba prakse bērnu tiesību aizsardzības jomā”.

Sociālo dienestu vadītāji no dažādām pašvaldībām dalījās labās prakses piemēros sadarbības veidošanā, risku identificēšanā un profesionālo robežu noteikšanā bērnu tiesību aizsardzības jomā. Tika apspriesti pieredzē balstīti secinājumi par nepieciešamajām izmaiņām starpinstitucionālās sadarbības modelī, skatīta Dānijas pašvaldību pieredze pierādījumos balstītu efektīvu bērnu un ģimeņu atbalsta un intervences metožu izmantošanā. Darba grupās tika spriests par iespējām, kā izzināt mērķa grupas vajadzības pakalpojumu attīstībai.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: iveta.dembovska@dobele.lv

 

12.12.2019.

Ģimenes atbalsta centra "Lejasstrazdi" bērni devās ekskursijā uz Poliju

Dobeles novada Sociālā dienesta struktūrvienības Ģimenes atbalsta centra "Lejasstrazdi" bērni no 8.-10. decembrim devās ekskursijā uz Poliju. Pirmajā dienā Kentšinas pilsētā bērni apmeklēja fabriku, kurā gatavo Ziemassvētku rotājumus un eglīšu mantiņas. Tur, kopā ar Elfu, bērni paši varēja uzpūst no stikla mantiņu un apgleznot to. Bērni satika arī Ziemassvētku vecīti, kurš pastāstīja par 115 gadus veco fabriku, un kopā apskatīja eglīšu rotājumu kolekciju. Nākamajā dienā bērni apmeklēja Sveta Ļipka baznīcu un Miniatūro parku, kurā var apskatīt pasaulē zināmu objektu miniatūras kopijas. Pēdējā dienā bērni ar lielu sajūsmu apmeklēja Druskininku akvaparku Lietuvā peldoties, vizinoties pa trubām un karsējoties pirtīs.  Bērni pārguruši, bet jaunu emociju pārņemti un laimīgi 10. decembrī vēlu vakarā atgriezās savā Namiņā.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: iveta.dembovska@dobele.lv

 

06.12.2019.

Dobeles novada Sociālā dienesta pārstāvji piedalījušies radošo darbu izstādes „Sniegavīru karnevāls” atklāšanā

5. decembrī Dobeles novada centrālajā bibliotēkā sirsnīgā atmosfērā notika radošo darbu izstādes „Sniegavīru karnevāls” atklāšana. Darbus veidojuši Personu ar invaliditāti un atbalstītāju biedrības „Laimiņa” biedri. Izstādes atklāšanā piedalījās arī Dobeles novada Sociālā dienesta Administratīvās daļas vadītāja Lija Bojāre un sociālā darbiniece Ilze Brākmane.

Personu ar invaliditāti un atbalstītāju biedrība „Laimiņa” darbojas kopš 1997. gada, un ir vienīgā šāda profila NVO Dobeles novadā, kas apvieno bērnus, jauniešu un pieaugušos ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļus. 

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: iveta.dembovska@dobele.lv