?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Meklēt

 1. Amatu mājas pakalpojumi

    Projekts:  „Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Dobeles Amatu mājā" (Nr.12-06-LL30-L413101-000012) Darbības programma:  ELFLA pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā& ...

 2. Mežinieku skolas sporta zāles aprīkojums

    Projekta nosaukums:  „Mežinieku skolas sporta zāles aprīkojuma iegāde" Programma:  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības ...

 3. Jaunbērzes izglītības iestāžu ēdināšana

    Projekts:  „Dobeles novada Jaunbērzes pagasta izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma attīstība" (Nr.12-06-LL30-L413101-000005) Darbības programma:  Lauku attīstības programmas  pasākums "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veic ...

 4. Apgaismojuma aparatūra

       Projekts:  „Apgaismojuma aparatūras iegāde un uzstādīšana Dobeles Valsts ģimnāzijā" (Nr.11-06-LL30-L413201-000006) Darbības programma:  Lauku attīstības programmas  pasākums "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana viet ...

 5. "Lietusvīrs"

  Projekta nosaukums:  „Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai" Nr. LLIV-339. Programma:  Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programma Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros 200 ...

 6. PII "Spodrītis" telpu renovācija

  Projekts:  "Pirmsskolas izglītības iestādes "Spodrītis" telpu renovācija"  (3DP/3.1.4.3.0/12/IPIA/VRAA/002) Darbības programma: Infrastruktūra un pakalpojumi Mērķis: veikt PII „Spodrītis"vecā korpusa telpu vienkāršotu renovāciju, ...

 7. Apkures katls Naudītē

  Projekts:  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Naudītes skolā, Naudītē, Dobeles novadā" (Nr.KPFI-15.4/128) Darbības programma:  Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu ...

 8. Tirgus kiosku iegāde

       Projekts:       „Tirgus kiosku iegāde amatnieku un mājražotāju gadatirgu nodrošinājumam" (Nr.13-06-LL30-L413102-000002) Darbības programma:  Lauku attīstības programmas pasākums "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana ...

 9. Trenažieri Sporta centrā

    Projekts:  „Sporta trenažieru un inventāra iegāde" (Nr.13-06-LL30-L413202-000009) Projekta īstenotājs:  Biedrība „Sporta klubs „Dobeles Atlēts"" Darbības programma:  ELFLA pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitētaes veicin ...

 10. Fostering Zemgale

  " Zemgales seno tradīciju veicināšana, izmantojot mūsdienīgas mākslas izteiksmes līdzekļus  " (" Fostering old Zemgale traditions using modern forms of artistic expression ") (LLIV-271) (short name "Fostering Zemgale") Darbīb ...

Lapas