?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Paziņojums par Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2045. gadam projekta un Dobeles novada attīstības programmas 2021. - 2027. gadam projekta publisko apspriešanu

03.09.2021

Dobeles novada dome 2021. gada 26. augusta domes sēdē pieņēmusi lēmumu Nr. 40/6 “Par Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2045. gadam un attīstības programmas 2021. - 2027. gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021. –  2045. gadam (IAS) ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts Dobeles novada ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. IAS ir pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments. IAS projekta izstrāde noritējusi 2021. gada pirmajā pusē līdz ar jaunā Dobeles novada izveidi (sākot ar 2021. gada 1. jūliju), kas apvieno trīs novadus – Auces novadu, Dobeles novadu un Tērvetes novadu.

Dobeles novada attīstības programma 2021. - 2027. gadam ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos.

Abu attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana ilgs no 2021. gada 7. septembra  līdz 2021. gada 8. oktobrim.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

2021. gada 21. septembrī plkst. 10.00 attālināti tiešsaistē “Zoom” platformā. Pieslēgšanās saite pieejama šeit.

Meeting ID: 987 8151 4787
Passcode: 433614

2021. gada 21. septembrī plkst. 17.00 attālināti tiešsaistē “Zoom” platformā un klātienē Brīvības ielā 15, Dobelē, Kultūras centrā, Ausmas ielā 3 Aucē un Administrācijas ēkā "Zelmeņos" Tērvetes pagastā. (uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu). Pieslēgšanās saite pieejama šeit.

Meeting ID: 917 2416 3737
Passcode: 195376

Pieslēgšanās sanāksmēm ir bez iepriekšējas reģistrācijas. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai Jūsu datorā / viedierīcē ir lejupielādēta “Zoom” lietotne.

Elektroniskā formātā ar Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2045. gadam projektu var iepazīties šeit, Dobeles novada attīstības programmas 2021. - 2027. gadam projektu var iepazīties šeit un Dobeles novada pašvaldības mājas lapā.

Klātienē ar plānošanas dokumentiem var iepazīties darba laikā (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku) sekojošās vietās:

  • Brīvības iela 17, Dobelē, 1.kabinetā, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja L.Šereiko,
  • Brīvības iela 17, Dobelē 3.kabinetā, Attīstības un plānošanas nodaļas attīstības plānotāja Zane Peļņa,
  • Jelgavas iela 1, Aucē, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Ilmārs Matvejs,
  • “Zelmeņi”, Tērvetes pagastā, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Linda Mierlauka.
     

Rakstiskus priekšlikumus par abiem attīstības plānošanas dokumentiem var iesniegt līdz š.g. 8. oktobrim (ieskaitot) nosūtot pa pastu, adrese: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 vai ievietojot domes pastkastītē pie ieejas durvīm (Dobelē, Brīvības ielā 15, Aucē, Jelgavas ielā 1 un Tērvetē, "Zelmeņos"), vai nosūtīt elektroniski dome@dobele.lv vai zane.pelna@dobele.lv. Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un telefons. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese. Iesniegt priekšlikumu var izmantojot arī valsts vienoto ģeotelpiskās informācija portālu ĢeoLatvija (tīmekļa saites norādītas augstāk paziņojumā).

Kontaktpersona: Attīstības plānošanas speciāliste Zane Peļņa, tālr. 63700138

Ar plānošanas dokumentiem var iepazīties šeit: