?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Norisināsies SOS bērnu ciematu Draugu dienas Dobelē

30.06.2021

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija šajā nedēļā organizē SOS bērnu ciematu Draugu dienas Dobelē, Jelgavā, Ozolniekos un Vītoliņos. SOS Draugu dienu laikā organizācijas vēstneši klauvēs pie māju durvīm, lai stāstītu par SOS bērnu ciematu asociācijas darbu un iespējām palīdzēt tās paspārnē esošajiem bērniem.

Jaunieši būs tērpušies zilos krekliņos ar SOS bērnu ciematu simboliku, viņiem līdzi būs vārdu kartītes un pilnvaras pārstāvēt organizāciju. Akcijas laikā tiks ievēroti visi aktuālie epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija Latvijā darbojas jau 24 gadus. Organizācija veido gan SOS ģimenes bērniem, kas zaudējuši savu vecāku aprūpi SOS bērnu ciematos Valmierā un Īslīcē, gan strādā ar sociālā riska ģimenēm ar bērniem un īsteno sociālās prevencijas programmas, gan arī sniedz atbalstu uzņemošajām ģimenēm piecos reģionālajos ārpusģimenes aprūpes atbalsta centros “AIRI vecākiem”.

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktore Ilze Paleja: „Esam priecīgi, ka pēc garās ziemas un pavasara, atkal varam doties ielās, lai uzrunātu sabiedrību un stāstītu par savas organizācijas darbu un aicinātu to atbalstīt. Novēlu mūsu palīgiem šajās dienas sastapt daudz labas gribas cilvēku, kuri būs ieinteresēti un atvērti sarunām un, iespējams, izvēlēsies atbalstīt SOS bērnu ciematu darbu. Esam nevalstiska organizācija, tādēļ labas gribas cilvēku atbalsts mūsu darbam ir ļoti svarīgs.”

Par SOS bērnu ciematiem
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir nevalstiska labdarības organizācija, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenisku aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem un uztur ģimeņu atbalsta centrus un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrus “Airi vecākiem” vairākās Latvijas pašvaldībās. Divu SOS bērnu ciematu audžuģimenēs (Īslīcē un Valmierā), divās integrētajās SOS ģimenēs, kā arī SOS jauniešu mājās Jelgavā – atbalstu, drošību un jaunas mājas raduši 120 bērni un jaunieši no visas Latvijas. Kopumā visās SOS bērnu ciematu īstenotajās atbalsta programmās gada laikā palīdzību saņem vairāk nekā 1200 bērnu.

 

Papildu informācijai:
Dace Dzedone
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija
Tālr. 26556163
E-pasts: dace.dzedone@sosbca.lv
Vairāk par SOS bērnu ciematiem: www.sosbernuciemati.lv