?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

No 1. jūnija Dobeles novadā būs pieejams Atelpas brīža pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

31.05.2021

No 2021. gada 1. jūnija Dobeles novadā būs pieejams īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojums “Atelpas brīdis” ģimenēm, kuras audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem ar īpašas kopšanas indikācijām līdz 18 gadu vecumam.

Pakalpojumu varēs saņemt Ģimenes atbalsta centrā “Lejasstrazdi”, Dobeles pagasta Lejasstrazdos, “Namiņā”, kur projekta “Sociālo pakalpojumu un sociālās iekļaušanas pasākumu attīstība neaizsargātām grupām”, “ACCESSlife” LLI-365, ietvaros, piesaistot pašvaldības budžeta līdzekļus, tika izveidota piemērota infrastruktūra pakalpojuma “Atelpas brīdis” īstenošanai. Šo pakalpojumu varēs saņemt vienlaicīgi līdz astoņiem bērniem. Pakalpojuma izmaksas noteiktas atbilstoši Dobeles novada domes 25.10.2018. lēmumā Nr. 253/12 noteiktajam maksas pakalpojumu cenrādim. Dobeles novada ģimenēm pakalpojums tiks finansēts no projekta “Atver sirdi Zemgalē” un pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Šis pakalpojums nodrošinās bērnu ar funkcionāliem traucējumiem īslaicīgu aprūpi vienu vai vairākas diennaktis, pēc vecāku izvēles, līdz 30 diennaktīm gadā, tādējādi paverot iespēju vecākiem un tuviniekiem veltīt laiku sev, atvieglojot ģimenes no emocionāli un fiziski smagās, atbildību un spēkus prasošās aprūpes un audzināšanas pienākumu veikšanas. Pakalpojuma ietvaros bērnam tiks nodrošināta sociālā aprūpe, uzraudzība, speciālistu konsultācijas, ēdināšana, pašaprūpes spēju un sociālo prasmju attīstība, dažādas aktivitātes, saturīga brīvā laika pavadīšana un pastaigas. "Atelpas brīža" pakalpojumu nodrošinās speciālisti - sociālie audzinātāji, speciālais pedagogs, sociālais darbinieks, medicīnas māsa.

Lai saņemtu Atelpas brīža pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, savas deklarētās dzīvesvietas pašvaldības Sociālajā dienestā iesniedz šādus dokumentus:

  1. Iesniegumu,
  2. Ģimenes ārsta izsniegtu izziņa par personas veselības stāvokli, kurā norādīti funkcionālo traucējumu veidi, kontrindikāciju neesamību un akūtas infekcijas pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību. Izziņā papildus norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei,
  3. Psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (attiecināms tikai uz personām ar garīga rakstura traucējumiem).

Ierodoties saņemt Atelpas brīža pakalpojumu, jāuzrāda negatīvs Covid tests, kas veikts pēdējo 72 stundu laikā.

Sociālais dienests mēneša laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu, rakstiski informējot personu par pieņemto lēmumu.

Dobeles novadā deklarētām personām pieteikšanās pakalpojumam pa e-pastu: sad@dobele.lv vai pa tālr. 63700145, 25631574, 63700179, 25635817.

Sīkāka informācija par pakalpojumu: tālr. 29471928, 25495433.

Informāciju sagatavoja
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
iveta.dembovska@dobele.lv