?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles novada domes ārkārtas sēdē pieņemti trīs lēmumi

12.01.2022

Šī gada otrā Dobeles novada ārkārtas sēde, ko pirmo reizi bija iespējams vērot tiešraidē ZOOM platformā, notika 12. janvārī. Tajā tika izskatīti 3 jautājumi, piedalījās 17 deputāti.

Kā pirmais no ārkārtas domes sēdes darba kārtības jautājumiem tika izskatīts un apstiprināts grozījums Dobeles novada domes 2017. gada 28. decembra lēmumā Nr.340/15 “Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (2017-2020)”. Saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu sociālais pakalpojums – dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem tika plānots piedāvāt Brīvības ielā 27, Dobelē, taču izvērtējot, ka faktiskās būvdarbu izmaksas neatbilst pašvaldībai projektā šim mērķim pieejamajam finansējumam, jo tās ir ievērojami augstākas nekā bija iepriekš plānots, tika atrasts cits risinājums - paplašināt esošo dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem Brīvības ielā 11, Dobelē, nodrošinot papildus 20 vietas. Pieņemot šo lēmumu, kā nākamais secīgi izskatīts un apstiprināts lēmums “Par Dobeles novada attīstības programmas 2021. - 2027. gadam investīciju plāna aktualizēšanu”.

Tāpat Dobeles novada domes ārkārtas sēdē apstiprināja Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumus, t.sk., Dobeles novada pašvaldības administrācijas struktūrvienībās, Dobeles novada izglītības iestādēs, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, Auces Pieaugušo izglītības un informācijas centrā, Dobeles novada Sociālajā dienestā, Dobeles novada Kultūras pārvaldes struktūrvienībās, Sporta pārvaldes struktūrvienībās, Dobeles novada pašvaldības policijā, kā arī noteica maksu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu, vienlaikus nosakot virkni izņēmumu, kādām iedzīvotāju grupām piemērojamas atlaides. Ar maksas pakalpojumiem drīzumā varēs iepazīties arī Dobeles novada pašvaldības tīmekļvietnē www.dobele.lv  

Nākamā kārtējā Dobeles novada domes sēde plānota 27. janvārī plkst. 14.00. Par iespēju sekot līdzi domes sēdes darbībai tiešraidē informācija tiks publicēta Dobeles novada pašvaldības tīmekļvietnē www.dobele.lv un pašvaldības Facebook kontā.

Dobeles novada pašvaldības informācija