?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Atbalsta paku un maltīšu saņemšanas vieta Dobelē

23.04.2021

Pārtikas, higiēnas un skolas preču komplektus Dobeles novada iedzīvotājiem ir iespējams saņemt ar Dobeles novada Sociālā dienesta izsniegtu izziņu:

  • trūcīgām mājsaimniecībām ar ienākumiem līdz 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, katrai nākamajai personai 190 eiro;
  • maznodrošinātām mājsaimniecībām ar ienākumiem līdz 350 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, katrai nākamajai personai 245 eiro;
  • mājsaimniecībām krīzes situācijā.

Atbalsta paku izdales vieta Dobeles novada iedzīvotājiem atrodas Brīvības ielā 3, Dobelē, darba laiks: otrdienās, piektdienās un sestdienās no plkst. 9:00 līdz 15:00, kontakttālrunis 29927284.

Nabadzība un sociālā atstumtība vēl aizvien ir liels izaicinājums, kam īpaši pakļautas sociāli mazaizsargātas grupas, kā viena vecāka un daudzbērnu ģimenes, pensionāri, cilvēki ar invaliditāti un bezpajumtnieki. Lai mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības integrācijas fonds ir iesaistījies Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas īstenošanā, kuras mērķis ir sniegt pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī veicināt sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību.

Kā norāda Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce, Covid-19 pandēmijas sekas ir saasinājušas sociālekonomisko nevienlīdzību un likumsakarīgi ietekmējušas visnabadzīgākās un visnelabvēlīgākajā situācijā esošās, diskriminācijai pakļautās un neaizsargātās sociālās grupas Latvijā. Lai mazinātu pandēmijas ietekmi uz mājsaimniecību ienākumu līmeni un spēju sevi nodrošināt, tika paplašināts sniegtā atbalsta apjoms.

Novada iedzīvotāji, kuriem ir neskaidrība par statusiem vai nepieciešama sociālā palīdzība, var sazināties ar Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālās rehabilitācijas un sociālās palīdzības daļu pa tālruņiem 63700145, 63700193, 25631574, 25612745.

Informāciju sagatavoja
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
iveta.dembovska@dobele.lv