?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Teritorijas labiekārtošana Zemgales ielā 4a, Dobelē

Iepirkuma ID
DNP 2018/28
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Būvdarbi 20000-170000 €
Izsludināts
09.04.2018
Iesnieguma termiņš
20.04.2018
Informācijas atjaunošanas datums
07.05.2020
Lēmuma pieņemšanas datums
11.05.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Kontaktpersonas objekta apsekošanai (5.pielikums): Komunālās nodaļas vadītājs Dainis Sirsonis, mob. tālr. 29266017

Apraksts

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Iepirkuma priekšmets ir teritorijas labiekārtošanas darbi (kāpnes ar pandusu, gājēju celiņa izbūve, mazo arhitektūras formu uzstādīšana (soliņi, atkritumu urnas, velostatīvi)) saskaņā ar būvprojektu “Kāpnes un panduss” (autori: L. Bērziņa, R. Sāviča, pievienots papildus iepirkuma dokumentiem), tehnisko specifikāciju un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līguma projektu.

Līguma izpildes vieta: Zemgales iela 4a, Dobele, Dobeles novads, Latvija.
Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš ir 3 mēneši. Būvdarbi jāuzsāk ar 2018.gada maija mēnesi. Ieteicamie Darba izpildes mēneši: 2018.gada maijs, jūnijs, jūlijs.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu, ievērojot iepirkuma nolikumā, t. sk. Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības.

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2018. gada 20. aprīlim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15, LV-3701.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA “ROTAS” ” reģ. Nr. 40003837106
Līgumcena: 
47 910,71 EUR bez PVN
Uzvarētājs 1
SIA “ROTAS” ” reģ. Nr. 40003837106
Contract amount 1
47 910,71 EUR bez PVN