?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Būvdarbi 20000-170000 €

E.g., 21.06.2022
E.g., 21.06.2022
Izsludināts Iepirkuma id Iepirkuma nosaukums Iesnieguma termiņš Statuss
27.02.2017 DNP 2017/4/ELFLA Brīvdabas estrādes izbūve Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 10.03.2017 Pabeigts
27.02.2017 DNP 2017/3 Remontdarbi Dobeles pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” 10.03.2017 Pabeigts
24.02.2017 DNP 2017/1 Dobeles pagasta pārvaldes ēkas siltināšana, ”Gaismiņas”, Aizstrautnieki, Dobeles novads 10.03.2017 Pabeigts
08.09.2016 DNP 2016/48 Katlumājas iekārtu nomaiņa dienesta viesnīcai, Dobeles novadā 20.09.2016 Pabeigts
05.09.2016 DNP 2016/46 Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana Bērzes pagastā, Dobeles novadā 16.09.2016 Pabeigts
21.07.2016 DNP 2016/42 Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana Bērzes pagastā, Dobeles novadā 02.08.2016 Pārtraukts
20.07.2016 DNP 2016/41 Gājēju ietves izbūve ceļā “Auri – Apgulde – Naudīte” Dobeles novadā 02.08.2016 Pabeigts
14.07.2016 DNP 2016/40 Satiksmes drošības uzlabojumi Penkules pagastā, Dobeles novadā 2.kārta 27.07.2016 Pabeigts
06.06.2016 DNP 2016/37 Aktu zāles un skatuves atjaunošanas darbi PII “Auriņš”, Dobeles novadā 21.06.2016 Pabeigts
06.06.2016 DNP 2016/36 Remontdarbi Dobeles Kristīgajā pamatskolā 20.06.2016 Pabeigts

Lapas