?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Brīvdabas estrādes izbūve Penkules pagastā, Dobeles novadā

Iepirkuma ID
DNP 2018/38/ELFLA
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Būvdarbi 20000-170000 €
Izsludināts
11.06.2018
Iesnieguma termiņš
22.06.2018
Informācijas atjaunošanas datums
31.01.2019
Lēmuma pieņemšanas datums
25.06.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, tālr. 63720939, mob. tālr. 26549058, e-pasts: laila.sereiko@dobele.lv.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Kontaktpersonas objekta apsekošanai: Projekta vadītāja Kristīne Ūdre, mob.tālr.22003609, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv

Apraksts

Būvprojekts pieejams linkda adresē: https://www.dropbox.com/sh/3fui3a569p0vmna/AACmWeoLss4QrwzO901GU-E_a?dl=0

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (Stratēģiskais mērķis 2”Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem, Rīcība Nr.2 Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem) aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta „Kvalitatīvu kultūras pakalpojumu nodrošināšana Dobeles novada Penkules pagasta iedzīvotājiem” ietvaros.

Finansējums: ELFLA un Dobeles novada pašvaldības budžeta finanšu līdzekļi.

Iepirkuma priekšmets ir brīvdabas estrādes izbūve Penkules pagastā, Dobeles novadā, saskaņā ar būvprojektu “Brīvdabas estrādes izbūve” (autors SIA “RBD”).

Līguma izpildes vieta: Dailes, Penkule, Penkules pagasts, Dobeles novads.

Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš ir 4 mēneši. Būvdarbi jāuzsāk ar 2018.gada jūliju.

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2018. gada 22.jūnijam plkst. 10:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15, LV-3701.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA “Igate Būve” reģ. Nr. 43603071000
Līgumcena: 
169 748,72 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 1
SIA “Igate Būve” reģ. Nr. 43603071000
Contract amount 1
169 748,72 EUR (bez PVN)