?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Tipveida palīgēkas vizuālais risinājums

  • Saskaņā ar MK noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 20.punktu pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam.
  • Turpmāk lūdzam būvniecības ieceres iesniegt arī elektroniski, izmantojot būvniecības informācijas sistēmas (BIS) publisko portālu www.bis.gov.lv sadaļā „pieslēgties kontam”, izmantojot bankas vai e-paraksta autentifikāciju. Pamācību skatīt šeit vai video. Jautājumu gadījumā zvanīt 63700184 vai rakstīt eva.namsone@dobele.lv
  • Grozījumi Būvniecības likumā (sīkāk skatīt šeit) 13.03.2019. redakcija
  • Grozījumi MK Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (sīkāk skatīt šeit) 28.09.2018. redakcija
  • Grozījumi MK Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” (sīkāk skatīt šeit) 28.09.2018. redakcija
  • Jauni MK Nr.545 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" (sīkāk skatīt šeit) 31.08.2018. redakcija
  • Grozījumi Zemesgrāmatu likumā (sīkāk skatīt šeit) 01.01.2017. redakcija