?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Sociālā un veselības aprūpe

* Sociālā darbiniece Līga Stepiņa (darbs ar pilngadīgām personām, sociālā palīdzība)
25495421; liga.stepina@dobele.lv ; trešdien 8.30-12.00; 13.00-17.30.

* Sociālā darbiniece Zane Šukšina (darbs ar ģimeni un bērniem)
63781733; 25495419; pirmdien 8.30-12.00.

* Šķibes feldšerpunkts, Upes iela 1, Šķibes ciems, Bērzes pag., Dobeles novads - pieņem ģimenes ārste Anita Bergmane: otrdienās no 9.00 - 12.00.

* Bērzes feldšerpunkts, "Atpūtas", Bērzes ciems, Bērzes pag., Dobeles novads - pieņem ģimenes ārste Paulīne Namiķe: katra mēneša pirmajā otrdienā no 8.00 – 12.00.