?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Sociālā un veselības aprūpe

Bikstu pagasts

Dobeles novada Sociālā dienesta sociālās darbinieces (materiālā palīdzība maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, informācijas sniegšana, konsultēšana) pieņem Bikstu pagastā, "Liepziedi", p.n. Biksti, Dobeles novads, LV – 3713, tālr. 63729170.

* Sociālā darbiniece Inese Valante (darbs ar pilngadīgām personām, sociālā palīdzība)
29331374; inese.valante@dobele.lv; pirmdien 8.30-12.00; 13.00 - 16.30.

* Sociālā darbiniece Iveta Stankus (darbs ar ģimeni un bērniem)
25495429; iveta.stankus@dobele.lv ; ceturtdien 8.30-12.00

Dobeles novada bāriņtiesas locekle Jana Ozoliņa
Bikstu pagasts, Liepziedi", p.n. Biksti, Dobeles novads, LV – 3713, tālr. 27028387

* Kaķenieku ambulance
Adrese: Skolas - 2, Kaķenieki, Annenieku pag., Dobeles novads, LV-3718
Vadītāja – ģimenes ārste Indra Andersone, tālr. 63754864
Tiek sniegti fizioterapijas un laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi.

Zebrenes pagasts

  • Sociālā darbiniece Inese Valante (sociālais darbs ar pilngadīgām personām, sociālā palīdzība)

63700154, 29331374,inese.valante@dobele.lv, ceturtdien 8.30-12.00.

  • Sociālā darbiniece Iveta Stankus (darbs ar ģimeni un bērniem)

63700154, 25495429, iveta.stankus@dobele.lv , trešdien 8.30 -11.00.

  • Veselības aprūpi nodrošina Kaķenieku ambulance: ģimenes ārste Indra Andersone, tālr. 63729636, kura uz pieņemšanu ierodas katra mēneša pirmajā un trešajā trešdienā.

Kaķenieku ambulancē strādā feldšere Dzintra Kuhto: pieņem katru dienu no plkst. 9.00 – 12.00, tālr. 63729636.