?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Sociālā palīdzība un pakalpojumi

Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi:

Nr.2_28.01.2016.  Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam
                            (ar grozījumiem 25.01.2018., 28.06.2018., 30.08.2018., 25.02.2021.) 

Nr.6_31.08.2021. (preciz.15.10.2021.)  Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā 

Nr.4_27.02.2014.  Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība  (ar grozījumiem 29.01.2015.)

Nr.12_26.11.2015.  Par pašvaldības pabalstiem (ar grozījumiem 30.06.2016., 30.11.2017., 31.01.2019., 30.01.2020.)

Nr.5_26.08.2021. Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Dobeles novadā