?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Sociālā palīdzība un pakalpojumi

Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi:

Nr.2_28.01.2016.  Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam
                            (ar grozījumiem 25.01.2018., 28.06.2018., 30.08.2018., 25.02.2021.) 

Nr.8_26.10.2017.  Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā (ar grozījumiem 28.02.2019., 27.12.2019., 25.03.2021. (prec.red. 29.04.2021.))

Nr.4_27.02.2014.  Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība  (ar grozījumiem 29.01.2015.)

Nr.12_26.11.2015.  Par pašvaldības pabalstiem (ar grozījumiem 30.06.2016., 30.11.2017., 31.01.2019., 30.01.2020.)

Nr.9_26.10.2017. Par pabalstu krīzes situācijā Dobeles novadā  (ar grozījumiem 30.04.2020., 25.02.2021., ar preciz. 25.03.2021.)

Nr.18_29.12.2020. Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Dobeles novadā (preciz. red. 28.01.2021., 25.02.2021.)