?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Sabiedrības līdzdalība

2022. gada 9. jūnijā plkst. 18:00 Naudītes skolas telpās tiek rīkota publiskā apspriešana par īpašuma “Gravas” (bijušais p/s “Naudīte” tehnikas laukums), Naudītes pagastā, kadastra apzīmējums 46800030215, turpmāko izmantošanas veidu.

Sanāksmes darba kārtība:

  1.  Dāvja Šmēmaņa, Naudītes pagasta iedzīvotāja, prezentācija par turpmāko šī nekustamā īpašuma “Gravas” izmantošanas projektu.
  2.  Nekustamā īpašuma “Gravas” plānotās darbības atbilstība Dobeles novada teritorijas plānojumam.
  3.  Citi jautājumi.

Uz publisko apspriešanu aicināts ikviens interesents!