?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Projektu konkurss sociālajā un veselības jomā

09.07.2021.

Dobeles novada domes komisija finansiāla atbalsta piešķiršanai sociālajā un veselības nozarē izsludina atklāta projektu konkursa finansiāla atbalsta saņemšanai sociāla un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā otro kārtu.

Saskaņā ar spēkā esošo Dobeles novada domes apstiprināto Nolikumu par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociāla un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā, projektu pieteikumus drīkst iesniegt pretendenti, kuru juridiskā adrese ir Dobeles novada administratīvās teritorijas robežās (līdz 01.07.2021).

Projektus iesniegt laikā no 2021. gada 13. jūlija līdz 27. jūlijam plkst. 16.00:

  • Dobeles novada Sociālajā dienestā, E.Francmaņa ielā 6, Dobelē (ievietojot pasta kastē), vai klātienē lietvedības sekretārei;
  • nosūtot pa pastu, adrese: Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701, datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par pieteikumu iesniegšanas termiņu;
  • elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz Dobeles novada Sociālā dienesta elektroniskā pasta adresi sad@dobele.lv. Dokuments jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma noteikumiem.

Projekta realizēšanas laiks no 2021. gada 2. augusta līdz 10. decembrim.

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa - 600.00 EUR.

Ar projektu konkursa Nolikumu par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociāla un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā var iepazīties šeit> (Dobeles novada domes mājas lapā www.dobele.lv>Pašvaldība>Dokument>Nolikumi>2020. gads 28.05.) un Dobeles novada Sociālajā dienestā, E.Francmaņa ielā 6, Dobelē.

Papildu informācija: lietvedības sekretāre Vilma Grīnvalde, 63781195.

 

 

15.07.2020.

Dobeles novada domes komisija izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai sociāla un veselības nozares projektiem Dobeles novadā otro kārtu.

Projektu realizēšanas laiks no 2020. gada 31. augusta līdz 2020. gada 4. decembrim.

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa 600.00 EUR.

Ar projektu konkursa Nolikumu par finansiāla atbalsta piešķiršanas  kārtību sociāla un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā var iepazīties Dobeles novada pašvaldības mājas lapā un Dobeles novada Sociālajā dienestā, E. Francmaņa ielā 6, Dobelē. Vēršam uzmanību, ka Nolikums un Iesnieguma forma ir pieejami jaunā redakcijā.

Projektus var iesniegt laikā no 2020. gada 27. jūlija līdz 7. augustam, plkst. 16.00 Dobeles novada Sociālajā dienestā, E. Francmaņa ielā 6, Dobelē. Sīkāka informācija pa tālruni 63781195 pie lietvedības sekretāres Vilmas Grīnvaldes.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
iveta.dembovska@dobele.lv