?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Pirmpirkuma tiesību izmantošana (neizmantošana) uz nekustamo īpašumu

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Tai skaitā pagastos

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagastos

Pa pastu

Dobeles novada pašvaldība Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā LV - 3701

Elektroniski
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. IesniegumsMicrosoft Office document icon Iesniegums
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. Sūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu, pilnvaras kopiju iesniedzējs (ja nav pārdevējs vai pircējs) ar savu parakstu apliecina tās autentiskumu
2. Pirkuma līgums
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Persona, iesniedz Dobeles novada pašvaldībā Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā iesniegumu un pirkuma līgumu, pretī saņemot izziņu par pirkuma līguma saņemšanu

Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt arī elektroniski, izmantojot elektronisko datu nesējus uz oficiālo elektroniskā pasta adresi: apic@dobele.lv

Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu

2.

Pa pastu vai personīgi saņem domes lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Ja pašvaldība izmanto pirmpirkuma tiesības - 20 dienas, ja neizmanto - 5 darba dienas

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707249, 63707256, 63700108, 63700109