?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Pasākumu plāni

Pasākumu plāns 2022. gada AUGUSTAM

 

  • 16., 17.augusts - Izglītības konference “MĀKSLAI IR NOZĪME!”.

Norises vieta – Liepāja.

Konferences mērķis - aktualizēt kultūras un mākslas izglītības nozīmi un iespējas cilvēka izaugsmei.

Konferences mērķauditorija - vispārizglītojošo skolu, pirmsskolu un profesionālās izglītības iestāžu skolotāji, interešu kultūrizglītības skolotāji, izglītības iestāžu vadītāji, rīcībpolitikas veidotāji. Detalizētāka informācija un pieteikšanās plānota jūlijā. Informācijai pēc 29.06.2022. par konferences norisi aicinām sekot www.skola2030.lv, www.facebook.com/Skola2030

 

  • 18.augusts - Izglītības pārvalžu vadītāju un izglītības iestāžu vadītāju sanāksme Rīgā.

 

  • 22.augusts – Kursu nodarbība “Sadarbība mācību satura plānošanā, nodrošinot starpdisciplināru pieeju mācību satura ieviešanā” (8 stundas).

Programmas mērķis: Gūt praktisku pieredzi mācību satura un kompleksu sasniedzamo rezultātu plānošanā un īstenošanā, sadarbojoties vairāku mācību priekšmetu skolotājiem, sagatavojot realizējamu integrēta mācību satura īstenošanas plānu. Lektore Ilze Lesiņa.

Norises vieta – Dobeles Valsts ģimnāzija

 

  •  23. augusts - Skolotāju ikgadējā augusta konference “DABASZINĀTNES, MATEMĀTIKA, INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS SKOLĀ EFEKTĪVI UN RADOŠI”. 

Organizators - LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs.

Norises vieta - Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs Jelgavas ielā 1/3, Rīgā.

 

  • 24. un 25.augusts - 2022./2023.mācību gada ieskaņas pasākums Dobeles novada izglītības iestāžu vadības komandas pārstāvjiem, mācību jomu koordinatoriem, pedagogiem. Plānotas sanāksmes pedagogiem pa mācību jomām.

Norises vieta – Dobeles kultūras nams un Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola.

 

  • 24., 25., 26.augustā un 2., 3., 9., 10., 16.septembrī - Pedagogu profesionālās pilnveides programma “Speciālā izglītība” (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem) (B., 80 stundas).  Programmas grupa ir nokomplektēta.

Norises vieta – Dobeles Valsts ģimnāzija (klātienes nodarbības).

 

  • 25.augustā - Pedagogu profesionālās pilnveides programma “Projektu darba īstenošana mācību saturā jomā “Dizains un tehnoloģijas I”” (A kursi 8 stundas).

Programmas mērķis - Gūt teorētisku un praktisku pieredzi projekta darbu plānošanai un realizēšanai mācību jomas “Dizains un tehnoloģijas” mācību   satura īstenošanai. Lektore Signe Kukare.

Norises vieta – Dobeles Valsts ģimnāzija.

 

  • 5. septembrī - Pasākums "Vari - dari, pirmklasniek!"

Norises vieta – Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas".