?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Par pašvaldības piekrišanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegūšanai īpašumā

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Tai skaitā pagastos

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagastos

Pa pastu

Dobeles novada pašvaldība Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā LV - 3701

Elektroniski
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. Zemes ieguvēja iesniegums
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. Pilnvara vai tās kopija
2. Darījuma dokuments
3. Dokumentu par lauksaimnieciskās izglītības vai tai pielīdzināmas izglītības iegūšanu
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Persona iesniedz Dobeles novada pašvaldībā Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā iesniegumu un pievienotos dokumentus. 

Sūtot pa pastu parakstītu pilnvaras notariāli apstiprinātu kopiju iesniedzējs (ja iesniedzējs nav zemes ieguvējs), dokumenta par lauksaimnieciskās izglītības vai tai pielīdzināmas izglītības iegūšanu notariāli apstiprinātu kopiju.

2.

Pa pastu vai personīgi saņem uzaicinājumu uz Dobeles novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sēdi Dobeles novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izziņu.

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

30 dienas

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707249, 63700109