?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Kultūra

* Krimūnu tautas nams
Vadītāja Kristīne Ļaksa, e-pasts: laksa.k@inbox.lv; mob. 25488435

* Krimūnu pagasta bibliotēka,
Krimūnu ''Tautas nams'', Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV-3719 Jolanta Rubene, tālr. 63754336; e-pasts: jolanta65@inbox.lv

* Amatiermākslas kolektīvi
Vidējās paaudzes deju kopa ''Akači'', vadītāja Līga Lapšina tālr. 29993948
Senioru deju kopa “ExAkači”, vadītāja Līga Lapšina tālr. 29993948
Vidējās paaudzes deju kopa “Dieveris”, vadītājs Arvils Noviks, tālr. 29721362
Bērnu tautas deju kolektīvs "Bitītes", vadītājs Arvils Noviks, tālr. 29721362
Bērnu vokālais ansamblis “Sienāzīši”, vadītāja Larisa Marcinkus, tālr.26517984 
Bērnu dramatiskais kolektīvs ''Troksnēni'', vadītāja Anita Riekstiņa, tālr. 26374970
Jauniešu amatierteātris "Etīde", vadītāja Anita Riekstiņa, tālr. 26374970
Amatierteātris ''Skats'', vadītāja Anita Riekstiņa, tālr. 26374970
Dāmu līnijdeju grupa, vadītāja Anita Johansone, tālr. 26237772
Zumbas deju grupa, vadītāja Aelita Petrova, tālr. 26764414