?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Kultūra

Visa Dobeles pagasta kultūras un sabiedriskā dzīve ir koncentrēta pagasta skolā un bibliotēkās, jo pagasta ciematos nav kultūras namu.

* Aizstrautnieku bibliotēka, "Gaismiņas", Aizstrautnieki, Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV - 3701.
Vadītāja Sandra Kazimiraite-Eglīte, tālr. 63754460, e-pasts: abiblioteka@inbox.lvaizstrautnieku.biblioteka@dobele.lv
Bibliotēkas telpu kopējā platība 123 m², bibliotēka pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Bibliotēka piedāvā: Grāmatu krājumu, 3497 eks. (uz 01.01.2022.) 16 nosaukumu periodiskos izdevumus, galda spēles, starpbibliotēku abonementu (SBA). Novadpētniecības materiālus(uz vietas) un konsultācijas par novadpētniecību. 2021. gadā bibliotēkas krājums papildināts ar 145 grāmatām, kā arī iegādātas 8 jaunas galda spēles.

Cilvēkiem ar redzes problēmām. Ir pieejama magnetola un sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku, audio grāmatas.

Bibliotēkā pieejamas datu bāzes news.lv, letonika.lv  Attālināti, reģistrētajiem bibliotēkas klientiem ir iespēja izmantot letonika.lv, lasīt e-grāmatas 3td bibliotēkā.

Bibliotēkā ir bezvadu internets, lietotājiem pieejami divi datori, individuālas konsultācijas datora lietošanā un interneta izmantošanā, novadā apstiprinātie maksas pakalpojumi - datorizdruka, kopēšana skenēšana, laminēšana.

Regulāri tiek iekārtotas literatūras izstādes, kas veltītas ievērojamiem cilvēkiem,  gadskārtu ieražām u.c. tēmām, fotoizstādes, vaļasprieku izstādes, dažādi tematiski pasākumi.

Bibliotēka piedalās UNESCO Latvija projektā Stāstu bibliotēkas.

 
* Lejasstrazdu bibliotēka,"Stariņi", Lejasstrazdi, Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV - 3722.
Vadītāja Ludmila Zaremba, tālr.  63700802; e-pasts: luderik@inbox.lv
Lejasstrazdu bibliotēkas grāmatu fonds ir 3128 grāmatas, fonds tikai veidojas, tāpēc visi tiek aicināti ziedot grāmatas. Bibliotēkā darbojas sabiedriskais interneta pieejas punkts ar bezmaksas internetu, pieejami pieci datori. Lasītājiem ir pieejami dažādi periodiskie izdevumi - laikraksti un žurnāli. Bibliotēkā regulāri tiek veidotas literatūras izstādes, kas veltītas ievērojamiem cilvēkiem, politiskām norisēm, gadskārtu ieražām u.c. tēmām, dažādi tematiski pasākumi un konkursi.Bibliotēkā darbojas dažādas radošās darbnīcas.