?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Kultūra

Bikstu pagasts

* Bikstu Tautas nams, "Laukvidi", Bikstu pag., Dobeles novads, LV – 3713
Tālr. 26555109
Vadītāja Evita Biete

Bikstu bibliotēka, "Liepziedi", Bikstu pag., Dobeles novads, LV – 3713
Tālr. 63700162, 26767172
Vadītājas vietas izpildītāja Evita Zute
Darba laiks:
otrdien      8:30-17:00
trešdien    9:00-18:00
ceturtdien 8:30-17:00

* Amatiermākslas kolektīvi

- Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Bikstenieki", vadītāja Agita Jansone;
- Bērnu deju kolektīvs “Bikstēni”, vadītāja Agita Jansone;
- Senioru deju kopa "Vēl aizvien", vadītāja Ināra Rumba.

Zebrenes pagasts

Kultūras darba organizatore Evita Zute, mob. 26767172.

Amatiermākslas kolektīvi:

  • Rokdarbu pulciņš “Pūriņš”, vadītāja Inta Finka.

Zebrenes pagastā darbojas sieviešu biedrība “Dīva’’, valdes priekšsēdētāja Evita Zute.