?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Kultura

* Bikstu kultūras un atpūtas centrs, "Laukvidi", Bikstu pag., Dobeles novads, LV – 3713
Tālr. 26555109
Vadītāja Evita Biete

Bikstu filiālbibliotēka, "Liepziedi", Bikstu pag., Dobeles novads, LV – 3713
Tālr. 63700162
Vadītāja Baiba Šīmane

* Amatiermākslas kolektīvi

- Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Bikstenieki", vadītāja Agita Jansone;
- Bērnu deju kolektīvs “Bikstēni”, vadītāja Agita Jansone;
- Vīru vokālais ansamblis "Optimisti", vadītājs Jānis Lapsa;
- Senioru deju kopa "Vēl aizvien", vadītāja Ināra Rumba.