?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Izziņa zemesgrāmatai par jaunbūvju nostiprināšanu (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā)

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Tai skaitā pagastos

Nav pieejams

Pa pastu

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701

Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. iesniegums izziņāmDatne iesniegums izziņām
2. akceptēts būvprojekts
3. būvatļauja
4. inventarizācijas lieta
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Iesniegt iesniegumu ar nepieciešamajiem dokumentiem.

Pakalpojuma maksa
EUR
7.00
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

30 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas būvvaldē

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63700102, 63700184