?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Izglītības pārvalde

Dobeles novada Izglītības pārvalde

http://www.dobelesizglitiba.lv

Juridiskā adrese: Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģistrācijas numurs: LV90009147276
Faktiskā adrese: Brīvības ielā 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Bankas nosaukums: SEB banka AS, UNLALV2X
Bankas konts: LV28 UNLA 0050 0144 7769 4
Bankas nosaukums: AS SWEDBANK, HABALV22
Bankas konts: LV73 HABA 0551 0262 6562 4

Vadītāja: Aija Didrihsone
Tālr.:  637 07280
e-pasts: aija.didrihsone@dobele.lv
kabinets: 417

Metodiķe vispārējās izglītības jautājumos: Sarmīte Dude
Tālr.:  637 00116
e-pasts: sarmite.dude@dobele.lv
kabinets: 405

Metodiķe jauniešu un interešu izglītības jautājumos: Anita Celmiņa
Tālr.:  637 00134
e-pasts: anita.celmina@dobele.lv
kabinets: 413

Metodiķe pirmsskolas un speciālās izglītības jautājumos: Māra Silova
Tālr.:  637 07282
e-pasts: mara.silova@dobele.lv
kabinets: 406

Finansiste: Ilze Abramoviča
Tālr.:  637 07278
e-pasts: ilze.abramovica@dobele.lv
kabinets: 416

Juriskonsulte, bērnu tiesību speciāliste: Evita Evardsone
Tālr.:  637 07264
e-pasts: evita.evardsone@dobele.lv
kabinets: 403

Datorsistēmu un datortīklu administrators: Guntars Lācis
Tālr.:  637 07279
e-pasts: guntars.lacis@dobele.lv
kabinets: 404

Tehniskais pārvaldnieks: Gatis Miezītis
Tālr.:  637 07270
e-pasts: gatis.miezitis@dobele.lv
kabinets: 402

Lietvede: Ilze Grasmane
Tālr.:  637 22237
e-pasts: izglitiba@dobele.lv
kabinets: 417

LIZDA starpnovadu padomes priekšsēdētāja: Evita Liepa-Kuhto
Tālr.:  29699237
e-pasts: evita.liepa-kuhto@lizda.lv
adrese:  Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola, Brīvības iela 28B, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Nolikums