?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Informācijas sniegšana nodokļu maksātājam par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, 110.kab. vai Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā

Tai skaitā pagastos

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules un Zebrenes pagastu pārvaldēs

Pa pastu

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Elektroniski
pa e-pastu: apic@dobele.lv, kaspars.laksa@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Pašvaldības portālā
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Jāierodas iestādē pie nodokļa administratora  vai jāsaņem informācija pa norādītajiem tālruņiem vai e-pastu

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Vienas darba dienas laikā. Ja pakalpojums tiek pieprasīts pa pastu - 2 nedēļu laikā

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63700187, 63707261, 63700104, 29107606