?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Tai skaitā pagastos

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagastos

Pa pastu

Dobeles novada pašvaldība Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā LV - 3701

Elektroniski
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. IesniegumsMicrosoft Office document icon Iesniegums
2. Grafiskais pielikums ar vēlamajām dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežām
2. Oriģināls vai kopija (uzrādot orģinālu)
1. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, ja iesniegumu iesniedz dzīvokļa īpašnieks
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšana.

2.

Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus var iesniegt arī elektroniski uz oficiālo elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv

Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

Pakalpojuma maksa
EUR
Dobeles novada domes 2014. gada 29. decembra lēmums Nr. 353/13 "Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem"
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Ierosinājuma par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu izskatīšana mēneša laikā; lēmums par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu un pārskatīšanas pabeigšanu pieņemams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63722414
E-pasts