?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Būvniecības iecere (būvprojekts minimālajā sastāvā, 2., 3.grupai)

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Tai skaitā pagastos

Nav pieejams

Pa pastu

Nav pieejams

Elektroniski
https://bis.gov.lv/bisp/
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novads.

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. iesniegums projekta akceptēšanaiDatne iesniegums projekta akceptēšanai
2. Oriģināls 3.eks
1. Būvniecības iesniegums ēkaiMicrosoft Office document icon Būvniecības iesniegums ēkai
2. Būvniecības iesniegums inženierbūveiMicrosoft Office document icon Būvniecības iesniegums inženierbūvei
3. Būvniecības iesniegums meliorācijaiMicrosoft Office document icon Būvniecības iesniegums meliorācijai
4. Būvniecības iesniegums ceļamMicrosoft Office document icon Būvniecības iesniegums ceļam
5. Būvniecības iesniegums elektrībaiMicrosoft Office document icon Būvniecības iesniegums elektrībai
6. Būvniecības iesniegums elektroniskajiem sakariemMicrosoft Office document icon Būvniecības iesniegums elektroniskajiem sakariem
7. Būvprojekts minimālā sastāvā (īpašuma dokumenti, ģenplāns ar piesaisti un nepieciešamajiem saskaņojumiem, stāvu plāni, griezumi, fasādes, un citi dokumenti, ja to nosaka atbilstošie speciālie būvnoteikumi)
3. Kopija (uzrādot oriģinālu)
1. Būvniecības procesa obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polise projektētājam
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Iesniegt iesniegumu ar nepieciešamajiem dokumentiem.

2.

Būvvalde izsniedz būvatļauju ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem.

3.

Tiek veikta projektēšana.

Pakalpojuma maksa
EUR
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevām (atkarīgs no ēku grupas un klasifikācijas pazīmes)
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707268, 63700184 (par elektronisko iesniegšanu)