?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Bukaišu pagasts

Pagasta pārvalde

Adrese: „Rotas”, Bukaišu pagasts, Dobeles novads, LV – 3714
Tālrunis: 29284561
E-pasts: bukaisupp@tervetesnd.lv

Darba laiks :
Pirmdienās     8:00 – 18:30
Otrdienās       8:00 – 16:30
Trešdienās     8:00 – 16:30
Ceturtdienās  8:00 – 16:30
Piektdienās    8:00 – 14:00

P. – C. pusdienas pārtraukums 12.00 – 12.30

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

Pieņemšanas  laiki

Bukaišu pagasta pārvaldes vadītāja

Sandra Latiša

29284561

Pie 9:00 – 13:00

Kasiere, sociālā darbiniece

Dzintra Rižova

63729387

27840623

Katru darba dienu
8:00 - 16:00

Komunālās saimniecības vadītājs

Ivars Ručevskis

29374994

Katru darba dienu
8:00 – 16:00

Komunālo pakalpojumu pārzine

Regīna Aleksejenko

26136603

Katru darba dienu
8:00 – 12:00

Bibliotēkas vadītāja

Maija Strazda

26383917

Katru darba dienu
8:00 – 16:00

Bāriņtiesas darbinieks

Gunita Egle-Svaija

26399253

P. C. 8.00-12.00

 

Vispārīga informācija

Platība

   66,75 km²

Iedzīvotāju skaits

   604 (uz 01.01.2021.)

Lielākās apdzīvotās vietas

   Bukaiši

 

Bukaišu pagasts robežojas ar Lietuvas Republikas Žagares pilsētu.

Ūdeņi – cauri Bukaišiem tek Tērvetes upes mazās pietekas Skujaine,  Cērpaine,  Svēpaine,  Svētaine un Reņģe. 22 ha aizņem ūdenskrātuves - dīķi uz Skujaines upes, iecienīta makšķernieku vieta.

Pagasta centrā atrodas bibliotēka, Bukaišu tautas nams, Melnā stārķa parks, ēkā “Indrāni” darbojas svētdienas skola un ev. lut. draudze, skaistākā celtne Bukaišos ir Sadraudzīgo biedrību nams, kur no 1955. – 2017. gadam darbojās Bukaišu pamatskola.

Bukaišu tautas nams
Adrese:  „Lidoņi”, Bukaišu pagasts, Dobeles novads, LV – 3714

Pulciņi:

  • Senioru deju kopa “Vārpa”, vadītāja Liāna Kozlovska
  • Vides pulciņš, vadītāja Skaidrīte Urbāne
  • Ci-Gun, vadītāja Signe Kuplā
  • Trenažieru zāle 
  • Aušanas pulciņš, vadītāja Iveta Mitrevica