?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Bukaišu klientu apkalpošanas punkts

Klientu apkalpošanas punkts

Adrese: „Rotas”, Bukaišu pagasts, Dobeles novads, LV – 3714
Tālrunis: 29284561
E-pasts: sandra.latisa@dobele.lv

Darba laiks :
Pirmdienās     8:00 – 18:30
Otrdienās       8:00 – 16:30
Trešdienās     8:00 – 16:30
Ceturtdienās  8:00 – 16:30
Piektdienās    8:00 – 14:30
Pusdienas pārtraukums 12:00 – 12:30

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

Pieņemšanas  laiki

Pārvaldes vadītāja

Sandra Latiša

29284561

Piektdienās 9:00 – 12:00

Kasiere

Dzintra Rižova

27840623

Pirmdienās un ceturtdienās

 8:00 - 12:00

Komunālās saimniecības vadītājs

Jānis Straksis

29336984

 

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine

Regīna Aleksejenko

26136603

 

Bibliotekāre

Maija Strazda

26383917

Katru darba dienu

 

Vispārīga informācija

Platība

   66,75 km²

Iedzīvotāju skaits

   598 (uz 01.01.2022.)

Lielākās apdzīvotās vietas

   Bukaiši

Bukaišu pagasts robežojas ar Lietuvas Republikas Žagares pilsētu.

Ūdeņi – cauri Bukaišiem tek Tērvetes upes mazās pietekas Skujaine,  Cērpaine,  Svēpaine,  Svētaine un Reņģe. 22 ha aizņem ūdenskrātuves - dīķi uz Skujaines upes, iecienīta makšķernieku vieta.

Pagasta centrā atrodas bibliotēka, Bukaišu tautas nams, Melnā stārķa parks, ēkā “Indrāni” darbojas svētdienas skola un ev. lut. draudze, skaistākā celtne Bukaišos ir Sadraudzīgo biedrību nams, kur no 1955. – 2017. gadam darbojās Bukaišu pamatskola.

Bukaišu bibliotēka
Adrese: “Rotas”, Bukaišu pagasts, Dobeles novads, LV – 3714
Vadītāja: Maija Strazda

Bukaišu tautas nams “Lidoņi”
Adrese:  „Lidoņi”, Bukaišu pagasts, Dobeles novads, LV – 3714

Pulciņi:

  • Senioru deju kopa “Vārpa”, vad. Liāna Kozlovska
  • Vides pulciņš, vad. Skaidrīte Urbāne
  • Trenažieru zāle 
  • Aušanas pulciņš, vad. Iveta Mitrevica